Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity

Datum zahájení: 01/01/1993

Obecné informace o iniciativě projektu /

Název projektu/iniciativy: Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity
Zkratka: NP

Obecné informace o organizaci

Jméno: Výzkumný ústav rostlinné výrobym v.v.i.
Město: Praha 6 – Ruzyně
Poštovní směrovací číslo: 161 06
Země: Česká republika


Kontaktní údaje osoby odpovědné za projekt/iniciativu:

Jméno: Vojtěch Holubec
Telefonní číslo: 233 022 497
webové stránky


Popis projektu/iniciativa

Domény, které projekt/iniciativa:

  • Plant genetic resources (PGR)

Počet partnerů: 14
Rozsah projektu: Národní
Prvotní motivací pro spuštění projektu/iniciativa: Shromažďování, popis, uchování

Kategorie, které popisuje projekt – kategorie jsou řazeny (1 až 10)

Řízení genetických zdrojů (shromažďování, uchování, udržování, regenerační, optimalizace složení, atd.) 1
Správa informací (databasing, propojení, atd.) 2
Vědecký výzkum (analýzu rozmanitosti, hledání rysy, atd.) 3
Podpora využití (zaměřená na potenciální uživatelé) 4
Zvyšování povědomí veřejnosti (zaměřené na širokou veřejnost) 5

Rozpočet & financování

Národní vlády: 100%


Očekávaných výsledků & komunikace

Výsledky

Ke zlepšení/šetřit genetických zdrojů materiálů X
Vědecká komunita X
Společenství zachování genetických zdrojů X

Příjemci podpory

Tvůrci politik X
Uživatelé genetických zdrojů chovatelů, zemědělci, průmysl X

Ostatní:
školy a šlechtitelé


Projekt/podnět k zahájení dalších projektů/iniciativ

– Navazující národní a mezinárodní projekty

Print This Resource
Return to the map »