Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu

Datum početka: 01/01/2014 > Datum završetka: 12/31/2016

Opće informacije o projektu / inicijative

Naziv projekta / inicijative: Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu

Opće informacije o organizaciji

Ime: Ministarstvo poljoprivrede
Grad: Zagreb
Post Code: 10000
zemlja: Hrvatska


Kontakt detalji osobe odgovorne za projekt / inicijativa:

Ime: Snježana Španjol
website


Opis projekta / inicijative

Domene pokriveno projektom / inicijative:

  • Plant genetic resources (PGR)

Broj partnera: 10
Opseg projekta: nacionalno
Inicijalni poticaj za pokretanje projekta / inicijative: očuvanje i održiva uporaba biljnih genetskih izvora za hranu. Učinkovitom provedbom postići će se da svi biljni genetski izvori budu identificirani, prikupljeni, opisani i očuvani u kolekcijama te dostupni za daljnje korištenje

Kategorije koji opisuje projekt – Kategorije su rangirani (1-10)

Upravljanje genetske resurse (skupljanje, čuvanje, održavanje, regeneraciju, optimizirati sastav, itd) 1
Generiranje informacija (fenotipiranje, genotipizacija, itd) 2
Upravljanje informacijama (databasing, sučelja, itd) 3
Izgradnja kapaciteta (uključujući voditelja zbirki GR) 4
Znanstveno istraživanje (analizu raznolikosti, pronalaženje osobine, itd) 5
Podizanje javne svijesti (čiji je cilj široj javnosti) 6

Proračun i financiranje

Ukupni proračun projekta / inicijative (eura): 600.000,00
Nacionalna Vlada: 100%


Očekivani ishodi i komunikacije

Ishodi

Za poboljšanje / očuvanje genetskih resursa materijale X
Znanstvena zajednica X
Genetski resursi očuvanje zajednice X

Korisnici

Korisnici genetskih resursa, kao što su uzgajivači, poljoprivrednike, industrije X

Projekt / Inicijativa dovesti do pokretanja daljnjih projekata / inicijativa

Print This Resource
Return to the map »