Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Latvijas linu un kaņepju genofonda saglabāšana

Sākuma datums: 10/26/1992

Vispārīga informācija par projektu/iniciatīvu

Projekta/iniciatīvas nosaukums: Latvijas linu un kaņepju genofonda saglabāšana

Vispārīgu informāciju par organizāciju

vārds: Latgales Lauksaimniecības zinatnes centrs
Pilsēta: Viļāni
Pasta indekss: LV-5650
Valsts: Latvija


Persona, kas atbild par projektu/iniciatīvu kontaktinformācija:

vārds: Veneranda Stramkale
Tālruņa numurs: +37129465004


Apraksta projekta/iniciatīva

Projekta/iniciatīvā domēni:

  • Plant genetic resources (PGR)

Partneru skaits: 6
Projekta apjoms: International
Sākot projekta/iniciatīvu sākotnējo motivāciju: Latvijas linu un kaņepju genofonda kolekcijas savākšana, t.s. repatriācija, pavairošana, izpete un iekļaušana selekcijā

Kategorijām, kas aprakstītas projekta – kategorijām sakārtotas (1 – 10)

Vadošā ģenētisko resursu (vākt, saglabāšanā, uzturot, reģenerēt, optimizējot sastāvs utt.) 6
Ģenerējot informāciju (fenotipiem, genotipa utt.) 1
Vaislas un ražo šķirnes šķirnes, (ieskaitot pre-vaislai) 2
Uzlabotu metodoloģiju (uzlabojot visu iepriekš minēto, standartizē, utt.) 3
Zinātniskās pētniecības (analizējot daudzveidības, meklējot iezīmes, utt.) 4
Sabiedrības izpratnes (mērķis ir plašai sabiedrībai) 5

Budžets un finansējuma

Kopējais budžets projekta/iniciatīvas (eiro): 12000
Valsts valdība: 60%
Privāto: 40%
Piezīmes: 40% LLZC līdzekļi


Paredzamo rezultātu & komunikācijas

Rezultāti

Papildināt zināšanas X
Lai uzlabotu/taupīt ģenētisko resursu materiāli X
Zinātniskajā sabiedrībā X
Ģenētisko resursu saglabāšanu Kopienas X

Atbalsta saņēmēji

Gala patērētājiem X
Ģenētiskie resursi, piemēram, audzētāji, lauksaimniekiem, nozares lietotāji X

Projekta/iniciatīvu izraisīt turpmāku projektu iniciatīvas uzsākšanu

– Iegūtie rezultāti tiek izmantoti jaunu projektu izstrādē un selekcijā

Print This Resource
Return to the map »