Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Laktoflora

Kontaktní údaje

Adresa: -Tábor-39002-Česká Republika
Právní postavení: Soukromá firma 0

E-mail

Materiál

Mikrobiální a bezobratlých

Bakterie X Vláknité houby (basidiomycetes)
Kvasinky (ascomycetes) X Virus
Kvasinky (basidiomycetes) Nematóza
Vláknité houby (ascomycetes) X Mykoplazma

Druh materiálu zachována:

Moderní druhy a odrůdy Tradiční druhy a odrůdy Populace, jak se nacházejí v přírodě Jiné
X

Typ oddílů úložiště:

Živá sbírka nebo populace Spermie Vaječné buňky/vaječníkové tkáně/embrya Semena Tkáňové kultury Buňky Jiné
X cryo, lyofilizáty

Kolekce popis:

Datum zahájení sběru/populace: < 1980
Očekávané období údržby kolekce (roky): > 25
Velikost kolekce (počet plemen): 902
Evoluce velikosti kolekce (posledních 10 let): ↗ < 20%

Cíle a identita

Geografický původ materiálu v kolekci: Mezinárodní
Obyvatelstvo řízení:

  • in situ

Cíl zachovat kolekce/počet obyvatel:

Ochrana Výzkum Pěstování Školení Zvyšování povědomí Jiné
X X

Aktivity

Vedení

Využívání dostupných technických pokynů (např. FAO) Ne
Použití jedinečného identifikátoru Ano
Použití systému dokumentace Ano CCDM
Kolekce jako součást většího systému dokumentace

Nacionalni popis: Databáze NPGZM

Jiné: WFCC

Systém pro správu databází (dále jen “software”)

Excel

Access

Vlastní software

Údaje o pasech dokumentu Ano
Propojení s daty služby passport http://www.vurv.cz/collections/vurv.exe/search?lang=cz
Charakterizace data dokumentu http://www.vurv.cz/collections/vurv.exe/search?lang=cz

Duplikování materiálu a dokumentace

Materiál: Ne
Dokumentace: Ne

Testování

Životaschopnost testování uloženého materiálu: Často
Diagnóza přítomnost škůdců a chorob nebo kontaminace: Často
Transgenu detekce: Ne
Regenerace/násobení: Ne
Molekulární analýza (např. DNA sekvenování nebo otisků): Často
Vyhodnocení vlastnosti užitečné: Často

Celková životaschopnost úroveň své sbírky

Velmi dobrá: pravidelná kontrola a údržba sbírky
Procento z kolekce regenerovat: 5

Podmínky skladování sbírky

  • Živá populace
  • In vitro banka
  • Cryo banka
  • DNA banka
  • Lyofilizovaná (LYO)

Podmínky přístupu a distribuce

Zprostředkovatelé Příjemci
Využití Dohody o převodu materiálu (MTA) Využití Dohody o převodu materiálu (MTA)

Distribuce materiálu (za rok)

Počet distribuovaných vzorků 150
Procento distribuce požadavků >75%
Počet zemí EU, v nichž jsou distribuovány vzorky 1

Rozpočet a financování

Roční rozpočet pro kolekci (v eurech): 10,000 – 50,000

Zdroje financování (v %)

Národní vláda 90%
Soukromé 10%

Finanční alokace (v %)

Shromažďování a využívání nových materiálů 15%
Zpracování nových materiálů 15%
Skladování 20%
Údržba/regenerace 40%
Dokumentace 5%
Distribuce 5%

Print This Resource
Return to the map »