Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Katedra Roslin Warzywnych i Leczniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dane kontaktowe

Adres: Nowoursynowska 166-Warszawa-02-787-Polska
Status prawny: Szkoła Wyższa 0

Materiał

Roślina

Zboża Ziemniaki
Trawy Buraki (cukrowe, pastewne)
Rośliny strączkowe Rośliny oleiste
Rośliny włókniste Winorośl
Warzywa Owoce
Rośliny ozdobne Rośliny modelowe (arabidospsis, medigaco spp. itp)

Inne: Lebiodka pospolita, Krwawnik pospolity, Bylica piołun, Tymianek właściwy, Chrzan pospolity, Rabarbar ogrodowy

Rodzaj konserwowanego materiału

Nowoczesne rasy i odmiany Tradycyjne rasy i odmiany Populacje Inne
X X

Rodzaj przetrzymywanego materiału:

Zbiór lub populacja żywych organizmów Plemniki Komórki jajowe Nasiona Hodowla tkankowa Komórki Inne
X X

Opis zbioru:

Data rozpoczęcia zbioru/populacji:1981 – 1990
Przewidywany okres konserwacji zbiorów (lata): > 25
Wielkość zbioru (liczba ras): 300
Kształtowanie się wielkości zbioru (ostatnie 10 lat): ↗ < 20%

Cele i tożsamość

Geograficzne pochodzenie materiału w kolekcji: Krajowe
Zarządzanie populacji:

  • ex situ

Cel utrzymania zbioru/populacji:

Ochrona Badania Hodowla Szkolenia Podnoszenie poziomu świadomości Inne
X X X X X X

Działalność

Zarządzanie

Wykorzystanie dostępnych wytycznych technicznych (np. FAO) Tak
Wykorzystanie unikatowego identyfikator Tak
Wykorzystanie dokumentacji systemu Tak zgodny z wytycznymi Polskiego Banku Genów i standardami europejskimi
System zarządzania bazami danych (oprogramowanie)

Excel

oprogramowanie zapewnia Krajowe Centrum Roslinnych Zasobów Genowych, Polski Bank Genów

Dokumentacja danych paszportowych Tak
Link do danych o paszportach Krajowe Centrum Roslinnych Zasobów genowych, Polski Bank Genów
Dokumentacja charakterystycznych danych Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, Polski Bank Genów
Dokumentacja oceny danych Krajowe Centrum Roslinnych Zasobów Genowych, Polski Bank Genów

Powielanie materiałów i dokumentacji

Materiał: Nie
Dokumentacja: Częściowo

Badania

Rentowność analizy przechowywanego materiału: Często
Diagnoza występowania szkodników i chorób lub skażenia: Tak, ale rzadko
Wykrywanie transgenu: Nie
Regeneracja/rozmnażanie: Często
Analiza molekularna (np. sekwencjonowanie DNA lub pobieranie odcisków palców): Nie
Ocena przydatnych cech: Często

Ogólny poziom rentowności Państwa kolekcji

Dobra: Na podstawie laboratoryjnych testów zdolności kiełkowania nasion
Procent kolekcji regenerowanej (rocznie):5

Warunki przechowywania kolekcji

  • Bank nasion
  • Żywa populacja lub populacje

Warunki dostępu i dystrybucji

Dostawcy Odbiorcy
Brak pisemnej umowy Brak pisemnej umowy

Dystrybucja materiału (rocznie)

Liczba rozproszonych próbek 35
Procent zrealizowanych wniosków >75%
Liczba krajów UE, w których próbki są dystrybuowane 2

Budżet i finansowanie

Roczny budżet dla zbioru (w euro): < 10,000

Źródła finansowania (w %)

Rząd 100%

Podział finansowania (w %)

Gromadzenie i wykorzystanie nowych materiałów 20%
Magazynowanie 15%
Konserwacja/regeneracja 40%
Dokumentacja 20%
Dystrybucja 5%

Print This Resource
Return to the map »