Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Dane kontaktowe

Adres: Wojska Polskiego 71 b-Poznań-60-630-Polska
Status prawny: Publiczna instytucja badawcza 0

Adres e-mail Strona internetowa

Materiał

Roślina

Zboża Ziemniaki
Trawy Buraki (cukrowe, pastewne)
Rośliny strączkowe Rośliny oleiste X
Rośliny włókniste X Winorośl
Warzywa Owoce
Rośliny ozdobne Rośliny modelowe (arabidospsis, medigaco spp. itp)

Inne: Rośliny zielarskie

Rodzaj konserwowanego materiału

Nowoczesne rasy i odmiany Tradycyjne rasy i odmiany Populacje Inne
X X X

Rodzaj przetrzymywanego materiału:

Zbiór lub populacja żywych organizmów Plemniki Komórki jajowe Nasiona Hodowla tkankowa Komórki Inne
X

Opis zbioru:

Data rozpoczęcia zbioru/populacji:2001 – 2010
Przewidywany okres konserwacji zbiorów (lata): > 25
Wielkość zbioru (liczba ras): 1747
Kształtowanie się wielkości zbioru (ostatnie 10 lat): =

Cele i tożsamość

Geograficzne pochodzenie materiału w kolekcji: Międzynarodowe
Zarządzanie populacji:

  • ex situ

Cel utrzymania zbioru/populacji:

Ochrona Badania Hodowla Szkolenia Podnoszenie poziomu świadomości Inne
X X X

Działalność

Zarządzanie

Wykorzystanie dostępnych wytycznych technicznych (np. FAO) Tak
Wykorzystanie unikatowego identyfikator Tak
Wykorzystanie dokumentacji systemu Tak Baza danych
Kolekcja jako część większego systemu dokumentacji

Wykaz krajowy: EGISET

System zarządzania bazami danych (oprogramowanie)

Oprogramowanie własne

Dokumentacja danych paszportowych Tak
Link do danych o paszportach egiset.ihar.edu.pl
Dokumentacja charakterystycznych danych egiset.ihar.edu.pl
Dokumentacja oceny danych egiset.ihar.edu.pl

Powielanie materiałów i dokumentacji

Materiał: Nie
Dokumentacja: Częściowo

Badania

Rentowność analizy przechowywanego materiału: Tak, ale rzadko
Diagnoza występowania szkodników i chorób lub skażenia: Tak, ale rzadko
Wykrywanie transgenu: Nie
Regeneracja/rozmnażanie: Często
Analiza molekularna (np. sekwencjonowanie DNA lub pobieranie odcisków palców): Nie
Ocena przydatnych cech: Często

Ogólny poziom rentowności Państwa kolekcji

: W zależności od taksonu żywotność jest zróżnicowana
Procent kolekcji regenerowanej (rocznie):4

Warunki przechowywania kolekcji

  • Bank nasion

Warunki dostępu i dystrybucji

Dostawcy Odbiorcy
Stosowanie standardowych MTA z Międzynarodowego Traktatu o Zasobach Genetycznych Roślin dla Wyżywienia i Rolnictwa (ITPGRFA) Stosowanie standardowych MTA z Międzynarodowego Traktatu o Zasobach Genetycznych Roślin dla Wyżywienia i Rolnictwa (ITPGRFA)

Dystrybucja materiału (rocznie)

Procent zrealizowanych wniosków 50 – 75%
Liczba krajów UE, w których próbki są dystrybuowane 10
Liczba państw spoza UE, w których próbki są dystrybuowane 2

Budżet i finansowanie

Roczny budżet dla zbioru (w euro): 50,000 – 250,000

Źródła finansowania (w %)

Rząd 100%

Podział finansowania (w %)

Print This Resource
Return to the map »