Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin

Dane kontaktowe

Adres: Radzików-Blonie-05-870-PL
Status prawny: Publiczna instytucja badawcza 0

Materiał

Roślina

Zboża X Pszenica, żyto, tritikale, owies, jęczmień, kukurydza Ziemniaki X ziemniaki
Trawy X życica, tymtka, kostzrewa Buraki (cukrowe, pastewne) X cukrowe
Rośliny strączkowe X bobik, fasola, groch Rośliny oleiste X rzepak, gorczyca
Rośliny włókniste Winorośl
Warzywa Owoce
Rośliny ozdobne Rośliny modelowe (arabidospsis, medigaco spp. itp)

Rodzaj konserwowanego materiału

Nowoczesne rasy i odmiany Tradycyjne rasy i odmiany Populacje Inne
X X X

Rodzaj przetrzymywanego materiału:

Zbiór lub populacja żywych organizmów Plemniki Komórki jajowe Nasiona Hodowla tkankowa Komórki Inne

Opis zbioru:

Data rozpoczęcia zbioru/populacji:< 1980
Przewidywany okres konserwacji zbiorów (lata): > 25
Kształtowanie się wielkości zbioru (ostatnie 10 lat): ↗ < 20%

Cele i tożsamość

Geograficzne pochodzenie materiału w kolekcji: Krajowe
Zarządzanie populacji:

 • ex situ

Cel utrzymania zbioru/populacji:

Ochrona Badania Hodowla Szkolenia Podnoszenie poziomu świadomości Inne
X X X X X

Działalność

Zarządzanie

Wykorzystanie dostępnych wytycznych technicznych (np. FAO) Tak
Wykorzystanie unikatowego identyfikator Tak

Powielanie materiałów i dokumentacji

Ogólny poziom rentowności Państwa kolekcji

Warunki przechowywania kolekcji

  Warunki dostępu i dystrybucji

  Dostawcy Odbiorcy
  Stosowanie Umowy o przeniesieniu materiału (MTA) Stosowanie Umowy o przeniesieniu materiału (MTA)

  Dystrybucja materiału (rocznie)

  Budżet i finansowanie

  Źródła finansowania (w %)

  Podział finansowania (w %)

  Print This Resource
  Return to the map »