Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin – Państwowy Instytut Badawvczy

Dane kontaktowe

Adres: -Radzików-05-870-Polska
Status prawny: Publiczna instytucja badawcza 0

Adres e-mail

Materiał

Roślina

Zboża X Triticum aestivum i durum, Hodeum vulgare, Secale cereale , Triticosecale, Zea mays, Avena sativa, , Ziemniaki X Solanum tuberosum,
Trawy X Dactylis glomerata, Festuca sativa, Lolium perenne i multiflorum, Phleum pratense, Poa pratensis Buraki (cukrowe, pastewne) X Beta vulgaris,
Rośliny strączkowe X Pisum sativum, Phaseolus vulgaris i coccineus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Medicago sativa, tTrifolium repens i pratens, e, kycine max Rośliny oleiste X Linujm usitatissimum, Brassica oleracea, Papaver somniferum,
Rośliny włókniste X Linnum usitatissimum i sativum, Cannabis sativa Winorośl
Warzywa X Licopersicon esculentum, Raphanus sativus, Lactuca sativa, Daucus carota, Cucurbita pepo, i maxima, Cucumis sativus i melo, Anethum graveolens, Brassica spp., Spinacia, Capsicum annuum, Owoce
Rośliny ozdobne Rośliny modelowe (arabidospsis, medigaco spp. itp)

Inne: Satureja montana, Hyssopus officinalis, Thymus serpyllum, Origanum vulgare

Rodzaj konserwowanego materiału

Nowoczesne rasy i odmiany Tradycyjne rasy i odmiany Populacje Inne
X X X X

Rodzaj przetrzymywanego materiału:

Zbiór lub populacja żywych organizmów Plemniki Komórki jajowe Nasiona Hodowla tkankowa Komórki Inne
X X PYŁEK

Opis zbioru:

Data rozpoczęcia zbioru/populacji:1981 – 1990
Przewidywany okres konserwacji zbiorów (lata): > 25
Wielkość zbioru (liczba ras): 80000
Kształtowanie się wielkości zbioru (ostatnie 10 lat): =

Cele i tożsamość

Geograficzne pochodzenie materiału w kolekcji: UE
Zarządzanie populacji:

  • ex situ

Cel utrzymania zbioru/populacji:

Ochrona Badania Hodowla Szkolenia Podnoszenie poziomu świadomości Inne
X X X X X X

Działalność

Zarządzanie

Wykorzystanie dostępnych wytycznych technicznych (np. FAO) Tak
Wykorzystanie unikatowego identyfikator Tak
Wykorzystanie dokumentacji systemu Tak elektroniczny system dokumentavcji EGISET
Kolekcja jako część większego systemu dokumentacji

Inventario europeo: EURISCO

System zarządzania bazami danych (oprogramowanie)

Oprogramowanie własne

Dokumentacja danych paszportowych Tak
Link do danych o paszportach http://egiset.ihar.edu.pl
Dokumentacja charakterystycznych danych http://egiset.ihar.edu.pl
Dokumentacja oceny danych http://egiset.ihar.edu.pl

Powielanie materiałów i dokumentacji

Materiał: Częściowo
Dokumentacja: Nie

Badania

Rentowność analizy przechowywanego materiału: Tak, ale rzadko
Diagnoza występowania szkodników i chorób lub skażenia: Tak, ale rzadko
Wykrywanie transgenu: Nie
Regeneracja/rozmnażanie: Tak, ale rzadko
Analiza molekularna (np. sekwencjonowanie DNA lub pobieranie odcisków palców): Tak, ale rzadko
Ocena przydatnych cech: Tak, ale rzadko

Ogólny poziom rentowności Państwa kolekcji

Dobra: COROCZNE TESTY KIEŁKOWANIA WYKAZUJĄ WYMAGANĄ ŻYW0TNOŚĆ dla PONAD 95 % badanych okresowo prób
Procent kolekcji regenerowanej (rocznie):4

Warunki przechowywania kolekcji

  • Bank nasion
  • Bank in vitro
  • Kriobank
  • Próbki w formie zielnika

Warunki dostępu i dystrybucji

Dostawcy Odbiorcy
Stosowanie standardowych MTA z Międzynarodowego Traktatu o Zasobach Genetycznych Roślin dla Wyżywienia i Rolnictwa (ITPGRFA) Stosowanie standardowych MTA z Międzynarodowego Traktatu o Zasobach Genetycznych Roślin dla Wyżywienia i Rolnictwa (ITPGRFA)

Dystrybucja materiału (rocznie)

Liczba rozproszonych próbek 50
Procent zrealizowanych wniosków >75%
Liczba krajów UE, w których próbki są dystrybuowane 10
Liczba państw spoza UE, w których próbki są dystrybuowane 3

Budżet i finansowanie

Roczny budżet dla zbioru (w euro): > 250,000

Źródła finansowania (w %)

Rząd 100%

Podział finansowania (w %)

Gromadzenie i wykorzystanie nowych materiałów 3%
Przetwarzania nowych materiałów 30%
Magazynowanie 10%
Konserwacja/regeneracja 50%
Dokumentacja 5%
Dystrybucja 2%

Print This Resource
Return to the map »