- Genetic Resources in Europe - https://www.geneticresources.eu -

HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA

Opće informacije o projektu / inicijative

Naziv projekta / inicijative: HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA

Opće informacije o organizaciji

Ime: HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
Grad: ZAGREB
Post Code: 10000
zemlja: HRVATSKA


Kontakt detalji osobe odgovorne za projekt / inicijativa:

Ime: MATO ČAČIĆ


Opis projekta / inicijative

Domene pokriveno projektom / inicijative:

  • Animal genetic resources (AnGR)

Opseg projekta: nacionalno
Inicijalni poticaj za pokretanje projekta / inicijative: OČUVANJE POPULACIJA IZVORNIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA TE NJIHOVA SAMODOHODOVNOST KROZ GOSPODARSKE PROGRAME KORIŠTENJA

Kategorije koji opisuje projekt – Kategorije su rangirani (1-10)


Proračun i financiranje

Nacionalna Vlada: 100%


Očekivani ishodi i komunikacije

Ishodi

povećanje znanja X
Za poboljšanje / očuvanje genetskih resursa materijale X
Znanstvena zajednica X
Genetski resursi očuvanje zajednice X

Korisnici

krajnjim potrošačima X
Nositelji politike X
Korisnici genetskih resursa, kao što su uzgajivači, poljoprivrednike, industrije X

Projekt / Inicijativa dovesti do pokretanja daljnjih projekata / inicijativa

– OČEKUJEMO POKRETANJE PROMJENE POLITIČKIH ODLUKA U CILJU DOPRINOSA OČUVANJU IZVORNIH PASMINA TE STVARANJU SVIJESTI O ZNAČAJU PASMINA NA NACIONALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI, TE PROJEKTI U PRAVCU OSMIŠLJAVANJA GOSPODARSKIH PROGRAMA KAKO BI ISTE PASMINE BILE SAMODOSTATNE I EKONOMSKI ODRŽIVE!