Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Green Deal ‘Weet welk plantmateriaal je (ver)koopt”

Begindatum: 03/15/2012 > Voltooiingsdatum: 03/18/2015

Algemene informatie over het Project/initiatief

Naam van het Project/initiatief: Green Deal ‘Weet welk plantmateriaal je (ver)koopt”

Algemene informatie over de organisatie

Naam: VBNE
Stad: Driebergen
Postcode: 3972NG
Land: Nederland


Contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor het project/initiatief:

Naam: Anne Reichgelt
Telefoonnummer: 343745253
website


Beschrijving van het Project/initiatief

Gebieden die worden bestreken door het Project/initiatief:

  • Forest genetic resources (FGR)

Aantal partners: 6
Omvang van het project: Nationaal
Oorspronkelijke motivatie voor het starten van het project/initiatief: Bos- en natuurterreineigenaren kunnen voor het behalen van hun beheerdoelen niet altijd gebruik maken van natuurlijke verjonging. Dan moeten zij kunnen beschikken over goed plantmateriaal. Met genetisch hoogwaardig en/of autochtoon plantmateriaal van bos- en haagplantsoen kan een beheerder: • Inzetten op een hogere houtproductie. • Bijdragen aan een hogere (genetische) biodiversiteit. • Reageren op ziekten en plagen. • Inspelen op klimaatverandering. Daarom zet de VBNE zich in voor: • Een kwaliteitssysteem voor plantmateriaal van bos- en haagplantsoen. • Een genenbank voor bomen en struiken.

Categorieën die beschrijft de project – categorieën zijn gerangschikt (1 tot en met 10)

Bevordering van het gebruik (gericht op potentiële gebruikers) 1

Begroting & financiering

Totale begroting van het Project/initiatief (euro): 150000
Nationale overheid: 95%
Publiek-Private partnerschappen: 5%


Verwachte resultaten & communicatie

Resultaten

Vergroting van de kennis X
Te verbeteren/conserve genetische hulpbron materialen X

Andere:
vergroten gebruik

Begunstigden

Eindverbruikers X

Project/initiatief leiden tot de inleiding van verdere projecten/initiatieven

– samenwerkingsverband behoud genenbank

Print This Resource
Return to the map »