Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Gozdarski inštitut Slovenije

Kontaktni podatki

Naslov: –1000-Slovenija
Pravni Status: Javna raziskovalna institucija

Email Spletna stran

Material

Gozd

Abies X Acer X Alnus X
Betula X Castanea X Carpinus X
Cedrus Fagus X Fraxinus X
Larix X Picea X Pinus X
Populus X Prunus X Pseudotsuga X
Quercus X Robinia Tilia X
Other broadleaves

Vrsto materiala, ki vzdržuje:

Sodobne pasme in sorte Tradicionalne pasme in sorte Populacije, kot se pojavljajo v naravi Drugo
X

Vrsta marerial store:

Živa zbirka ali populacija Sperma Jajčne celice/tkivo jajčnika/zarodki Semena Kultura tkiv, tudi zamrznjena Celice Drugo
X X elementi dednine

Opis zbirke:

Datum začetka zbiranja/prebivalstva: < 1980
Pričakovano obdobje vzdrževanje zbirke (let): > 25
Velikost zbirke (število pasem): 350
Razvoj velikost zbirke (zadnjih 10 let): =

Cilji in identitete

Geografski izvor materiala v zbirki: Nacionalnega
Populacijski management:

  • ex situ
  • in situ

Cilj ohranjanja zbiranje/prebivalstva:

Ohranjenost Raziskave Gojenje Usposabljanje Ozaveščanje Drugo
X X X

Dejavnosti

Upravljanje

Uporabo razpoložljivih tehničnih smernic (npr. FAO) Da
Uporaba Enolični identifikator Da
Uporaba dokumentacijski sistem Da Nacionalni register
Zbirka kot del večje dokumentacijski sistem

Inventario europeo: EUFGIS

Sistem za upravljanje baze podatkov (software)

Excel

Dokumenta potni list podatkov Da
Drugo (navedite) podatki o zbirki: www.gozdis.si

Podvajanje materiala in dokumentacije

Material: Delno
Dokumentacijo: Da

Testiranje

Sposobnost preživetja testiranje shranjeni material: Pogosto
Diagnosticiranje prisotnosti škodljivcev in bolezni ali kontaminacije: Pogosto
Transgena odkrivanje: Ne
Regeneracija/množenje: Pogosto
Molekularne analize (npr. DNA zaporedja ali odvzem prstnih odtisov): Pogosto
Vrednotenje koristnih lastnosti: Izvajamo, vendar redko

Splošno raven upravičenosti svoje pobiranje

Zelo dobra: Pogojnza zbirko in situ jeprilagojenost na ekološke razmere – sposobnost naravne regeneracije
Odstotek zbirke regenerirajo: 3

Pogojev shranjevanja zbirke

  • Semenska banka
  • Živa(e) populacija(e)
  • Banka DNK

Pogoji dostopa in razdeljevanja

Ponudniki Prejemnik
Uporaba sporazuma o prenosu materiala (MTA) Uporaba sporazuma o prenosu materiala (MTA)

Distribucija materiala (letno)

Število distribuiranih vzorcev 15
Odstotek zahtev prejemnikov >75%
Številne države EU, v kateri so porazdeljeni vzorcev 2
Številne države zunaj EU, v kateri so porazdeljeni vzorcev 1

Proračun in financiranje

Letni proračun za zbiranje (v EUR): 10,000 – 50,000

Virov financiranja (v %)

Drugih javnih organov in agencij 100%

Financiranje dodelitve (v %)

Zbiranje in prevzemanje novih materialov 25%
Obdelavo novega gradiva 40%
Shranjevanje 10%
Vzdrževanje/Regeneracija 10%
Dokumentacijo 10%
Porazdelitev 5%

Print This Resource
Return to the map »