Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Genetisk struktur, genomisk indavl og forbedret avlsplanlægning i bevaringsracer af danske husdyr

Start dato: 10/01/2014 > Slutdato: 12/31/2014

Generelle oplysninger om projektet/initiativet

Navnet på projektet/initiativet: Genetisk struktur, genomisk indavl og forbedret avlsplanlægning i bevaringsracer af danske husdyr

Generelle oplysninger om organisationen

Navn: Institut for Molekylærbiologi og Genetik – Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Aarhus Universitet
City: 8830
Postnummer: Tjele
Land: Danmark


Kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for projektet/initiativet:

Navn: Bernt Guldbrandtsen
Telefonnummer: +45 8715 8023
websted


Beskrivelse projektet/initiativet

Domæner er omfattet af projektet/initiativet:

  • Animal genetic resources (AnGR)

Antal partnere: 1
Omfanget af projektet: National
Indledende motivation for at starte projektet/initiativet: Forbedret avlsplanlægning i bevaringsracer af danske husdyr

Kategorier, som beskriver projektet – kategorier er rangeret (1-10)

Administration af genetiske ressourcer (indsamling, bevarelse, vedligeholdelse, regenerere, optimere sammensætning, osv.) 4
Generering af oplysninger (fænotyper, genotypebestemmelse, osv.) 2
Avl og produktion af kultivarer/racer (herunder præ avl) 3
Videnskabelig forskning (analysere mangfoldighed, at finde træk, osv.) 1

Budget & finansiering

Samlede budget for projektet/initiativet (euro): 240000
Nationale regering: 100%
Kommentarer: Medfinansiering fra Aarhus Universitet


Forventede resultater & kommunikation

Resultater

Øge viden X
At forbedre/conserve genetiske ressourcematerialer X
Videnskabelige samfund X
Genetiske ressourcer bevaring Fællesskabet X

Støttemodtagere

Brugere af genetiske ressourcer som opdrættere, landmænd, industri X

Projektet/initiativet føre til indledning af yderligere projekter/initiativer

– Projektet er et led i karakterisering af danske husdyrgenetiske ressourcer

Print This Resource
Return to the map »