Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Genetinių miško medžių išteklių informacinė sitema

Tipo genetinių išteklių

 • Forest genetic resources (FGR)

Duomenis apie duomenų bazės/atsargų

vardas, pavadinimas: Renatas Plačiakis
adresas: Kaunas LT51327 Lietuva
Telefono numeris: +37037490 220
El. paštas Interneto svetainė

Kontaktiniai IT duomenų bazės valdytojas

Duomenų bazės istorija

DB kūrimo laikotarpiu: 1991 – 2000

Duomenų bazės turinys

Vyraujantis geografinės kilmės medžiagos bazę: Local
Tipo valdomų surinkimo/gyventojų bazę:

 • ex situ
 • in situ

Duomenų tipas įtraukti į duomenų bazę:

 • Registration
 • Passport data
 • Phenotypic data
 • Use data
 • Viability data

Evoliucija įrašų skaičius per pastaruosius 10 metų: Nežymus daugėjimas

Duomenų bazės naudojimas

Vidutinis metinis vartotojų skaičius per 2 grupes

Vidaus vartotojai: 14
Dažnio, kaip dažnai vartotojai yra konsultavimo DB: > 100 kartų
Vartotojų per pastaruosius 10 metų skaičiaus kitimas: Pokyčių nėra

Vartotojo sąsaja

Access parinktys pasiūlyti ir dB:

 • Vidinė (valdymo organizacijoje) prieiga per LAN
 • Išorinė per internetą, bet prieiga ribojama

Yra DB prieinamas anglų kalba: Ne

Įrankiai

Sąsajų tipus pasiūlyti ir dB:

 • XML-RPC

Duomenų bazės valdymo programinę įrangą: MS SQL Server 2008 R2 Express

Print This Resource
Return to the map »