Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Experimental Garden Radboud University Nijmegen

Contactgegevens

Adres: Toernooiveld 11-Nijmegen-6525ED-The Netherlands
Juridische Status: Openbaar onderzoeksinstituut 0

E-mail Website

Materiaal

Plant

Granen Aardappelen
Grassen Bieten (suikerbieten, voederbieten)
Peulvruchten Oliehoudende gewassen
Vezelgewassen Wijnstokken
Groenten X Fruit
Siergewassen Modelplanten (arabidopsis, medicago spp, etc.)

Soort materiaal gehandhaafd:

Moderne rassen en varianten Traditionele rassen en varianten Populaties zoals die in de natuur voorkomen Andere
X

Type marerial-archief:

Levend materiaal Sperma Eicellen/ovarieel weefsel/embryo s Zaden Weefselcultuur Cellen Andere
X

De beschrijving van de collectie:

Datum van begin van de collectie/bevolking: < 1980
Verwachte periode van onderhoud van de collectie (jaar): < 10
Grootte van de collectie (aantal rassen): 3000
Evolutie van de grootte van de collectie (10 jaar): ↗ < 20%

Doelstellingen en identiteit

Geografische oorsprong van het materiaal in de collectie: Internationaal
Bevolking beheer:

  • ex situ

Doelstelling van de handhaving van de collectie/bevolking:

Instandhouding Onderzoek Kweken/fokken/veredelen Training Vergroten van het bewustzijn Andere
X X

Activiteiten

Beheer

Gebruik van beschikbare technische richtsnoeren (bijvoorbeeld FAO) Nee
Gebruik van unique identifier Ja
Gebruik van een documentatiesysteem Ja on line database
Collectie als onderdeel van een groter documentatiesysteem

National fortegnelse:

Anders: partly in ECPGR Central Crop Databases (Capsicum, eggplant, tomato, Physalis, Cyphomandra)

Database managementsysteem (software)

SQL PHP

Paspoort documentgegevens Ja
Koppeling maken naar paspoortgegevens http://www.bgard.science.ru.nl/zapp/search/index/search/
De gegevens van de karakterisering van het document http://www.bgard.science.ru.nl/zapp/search/index/search/
De gegevens van de evaluatie van het document http://www.bgard.science.ru.nl/zapp/search/index/search/

Duplicatie van materiaal en documentatie

Materiaal: Ja
Documentatie: Ja

Testen

Levensvatbaarheid testen van opgeslagen materiaal: Nee
Diagnose van de aanwezigheid van parasieten en ziekten, of vormen van verontreiniging: Ja, maar zelden
Transgenic detectie: Nee
Regeneratie/vermenigvuldiging: Vaak
Moleculaire analyse (bijvoorbeeld DNA sequencing of vingerafdrukken): Ja, maar zelden
Evaluatie van nuttige eigenschappen: Ja, maar zelden

Algemene niveau van de levensvatbaarheid van uw inzameling

Goed: Opslag in voor zadenopslag geconditioneerde ruimte
Percentage van de collectie geregenereerd: 4

Opslagcondities van de collectie

  • Zaadbank
  • Herbariummonsters

Voorwaarden voor toegang en verspreiding

Aanbieders Geadresseerden
Gebruik van Overeenkomst inzake materiaaloverdracht (MTA) Gebruik van standaard MTA of Internationaal Verdrag inzake plantgenetische hulpbronnen voor voeding en landbouw (ITPGRFA)

Verspreiding van materiaal (per jaar)

Aantal gedistribueerde monsters 20
Percentage van de distributie-verzoeken >75%
Aantal EU-landen waarin monsters worden verdeeld 10
Aantal niet-EU-landen waarin monsters worden verdeeld 5

Begroting en financiering

Jaarlijkse begroting voor de collectie (in euro): Information not available

Financieringsbronnen (in %)

Andere openbare autoriteiten en agentschappen 100%

Financiering van toewijzing (in %)

Print This Resource
Return to the map »