Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

EGISET

Typ zasobów genetycznych

  • Plant genetic resources (PGR)

Dane kontaktowe bazy danych/spisu

Nazwa: Marcin Zaczyński
Adres: Błonie 05-870 Polska
Adres e-mail witryna internetowa

Dane kontaktowe IT manageru bazy danych

Nazwa: Marcin Zaczyński
Adres: Błonie 05-870 Polska
Adres e-mail

Historia bazy danych

Rok powstania DB: 2001 – 2010
Motywacje do stworzenia DB: Baza została stworzona w celach informacyjnych i popularyzowania bioróżnorodności. Baza danych dokumentuje i udostępnia informacje o zasobach genetycznych roślin, zasobach herbarium i danych zdjęć fitosocjologicznych. Wszystkie te dane służą społeczeństwu (naukowcom, hodowcom, osobom prywatnym).

Zawartość bazy danych

Geograficzne pochodzenie materiału dominującego w DB: International
Typ zarządzanych kolekcji/populacji w DB:

  • ex situ
  • in situ

Całkowita liczba udokumentowanych przystąpień:

  • 70000

Typ danych zawartych w bazie danych:

  • Passport data
  • Phenotypic data
  • Viability data

Zmiana liczby rejestrów w minionych 10 latach:Niewielki wzrost

wykorzystanie bazy danych

Średnia roczna liczba użytkowników:

Użytkownicy wewnętrzni: 500
Użytkownicy zewnętrzni: 2000
Częstotliwość z jaką użytkownicy wykorzystują DB: > 100 razy
Zmiana liczby użytkowników w ciągu ostatnich 10 lat: Brak zmian

Interfejs użytkownika

Opcje dostępu do oferty DB:

  • Zewnętrzny – ograniczony dostęp przez Internet
  • Publiczny za pośrednictwem Internetu
  • Zbiory danych do pobrania przez Internet

Czy DB jest dostępna w języku angielskim: Tak

Narzędzia

Print This Resource
Return to the map »