Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

DB

Тип на генетични ресурси

  • Forest genetic resources (FGR)

Данни за контакт на базата данни/инвентарна система

Име: Румен Добрев
Адрес: София 1606 България
Телефонен номер: 899905104
Имейл

Данни за контакт на ИТ мениджъра на базата данни/инвентарната система

История на базата данни/инвентарната система

Период на установяване на базата данни/инвентарната система: After 2010
Мотиви за създаването на базата данни/инвентарната система: Национален доклад за състоянието на горските генетични ресурси в България. Александров, А., Добрев, Р. /2010-2013/

Съдържание на базата данни/инвентарната система

Преобладаващ географския произход на материала в базата данни/инвентарната система: National
Вид управлявани колекции/популации съдържащи се в базата данни/инвентара:

  • ex situ
  • in situ

Тип на данните, включени в базата данни/инвентара:

  • Registration
  • Phenotypic data
  • Genetic (genes, markers, sequences) data

Еволюция на броя на записите през последните 10 години: Малко увеличение

Използване на базата данни/инвентара

Средногодишен брой на потребителите в следните две групи:

Потребителски интерфейс

Опции за достъп предлагани от базата данни/инвентара:

  • Бази данни достъпни за сваляне чрез интернет

Достъпност на базата данни/инвентара на английски език: Да

Инструменти

Print This Resource
Return to the map »