Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

DB

Tipul resurselor genetice

 • Animal genetic resources (AnGR)

Detaliile de contact din baza de date/inventarul

nume: Cristinel Gigi Șonea
adresa: București 077015 România
E-mail

Datele de contact ale IT manager al bazei de date

Istoricul Baza de date

Perioada de stabilire a DB: 2001 – 2010
Motivaţii pentru crearea de DB: baza de date a fost creata in scopul cunoasterii, si promovarii resurselor genetice animale la nivel national.

Conţinutul bazei de date

Predominantă originea geografică a materialului în DB: National
Tip de colectare/populaţie gestionate în DB:

 • ex situ
 • in situ
 • on-farm

Tipul de date incluse în baza de date:

 • Registration
 • Passport data
 • Use data

Evoluția numărului de înregistrări în ultimii 10 ani: Creştere mică

Baza de date de utilizare

Numărul mediu anual de utilizatori în întreaga 2 grupe

Utilizatorii interne: 75
Frecvenţă, cât de des utilizatorii este consultanta DB: 50-75 de ori
Evoluţia numărului de utilizatori în ultimii 10 ani: Creştere mică

Interfaţa cu utilizatorul

Opţiuni de acces oferă dB:

 • Internă (în cadrul organizaţiei) acces prin LAN
 • Externă, prin intermediul internetului, dar pe bază de acces restricţionat
 • Public prin intermediul internetului
 • Seturi de date care pot fi descărcate prin intermediul internetului

DB este accesibil în limba engleză: Nu

Instrumente

Tipurile de interfeţe oferă dB:

 • SOAP
Print This Resource
Return to the map »