Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Crop Research Institute

Kontaktní údaje

Adresa: Drnovská 507-Praha-161 06-ČR
Právní postavení: Veřejný výzkumný institut 0

E-mail

Materiál

Mikrobiální a bezobratlých

Bakterie Vláknité houby (basidiomycetes) X
Kvasinky (ascomycetes) Virus
Kvasinky (basidiomycetes) Nematóza
Vláknité houby (ascomycetes) Mykoplazma

Druh materiálu zachována:

Moderní druhy a odrůdy Tradiční druhy a odrůdy Populace, jak se nacházejí v přírodě Jiné
X

Typ oddílů úložiště:

Živá sbírka nebo populace Spermie Vaječné buňky/vaječníkové tkáně/embrya Semena Tkáňové kultury Buňky Jiné
X spóry

Kolekce popis:

Datum zahájení sběru/populace: < 1980
Očekávané období údržby kolekce (roky): > 25
Velikost kolekce (počet plemen): 722
Evoluce velikosti kolekce (posledních 10 let): ↗ < 20%

Cíle a identita

Geografický původ materiálu v kolekci: Národní
Obyvatelstvo řízení:

  • in situ

Cíl zachovat kolekce/počet obyvatel:

Ochrana Výzkum Pěstování Školení Zvyšování povědomí Jiné
X X X

Aktivity

Vedení

Využívání dostupných technických pokynů (např. FAO) Ne
Použití jedinečného identifikátoru Ano
Použití systému dokumentace Ano Databáze ve VÚRV, v.v.i
Kolekce jako součást většího systému dokumentace

Nacionalni popis: Národní program genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu

Systém pro správu databází (dále jen “software”)

Excel

Údaje o pasech dokumentu Ne
Propojení s daty služby passport http://www.vurv.cz/collections/vurv.exe/search?lang=cz

Duplikování materiálu a dokumentace

Materiál: Ne
Dokumentace: Ne

Testování

Životaschopnost testování uloženého materiálu: Často
Diagnóza přítomnost škůdců a chorob nebo kontaminace: Často
Transgenu detekce: Ne
Regenerace/násobení: Často
Molekulární analýza (např. DNA sekvenování nebo otisků): Ano, ale zřídka
Vyhodnocení vlastnosti užitečné: Ano, ale zřídka

Celková životaschopnost úroveň své sbírky

Velmi dobrá: Sbírka je využívána pro šlechtitelské účely, pasportizaci odrůd a pro výzkumné a vědecké účely. Kultur fytopatogenních mikroorganizmů se využívá i v mezinárodní spolupráci na výzkumné problematice srovnávání virulencí různých populací, epidemiologických studií, studií variability patogena.
Procento z kolekce regenerovat: 3

Podmínky skladování sbírky

  • Živá populace
  • Cryo banka

Podmínky přístupu a distribuce

Zprostředkovatelé Příjemci
Písemná dohoda pouze ve speciálních případech Písemná dohoda pouze ve speciálních případech

Distribuce materiálu (za rok)

Počet distribuovaných vzorků 15
Procento distribuce požadavků >75%
Počet zemí EU, v nichž jsou distribuovány vzorky 10
Počet zemí mimo EU, v nichž jsou distribuovány vzorky 2

Rozpočet a financování

Roční rozpočet pro kolekci (v eurech): 10,000 – 50,000

Zdroje financování (v %)

Národní vláda 100%
Komentáře Ministerstvo zemědělství

Finanční alokace (v %)

Shromažďování a využívání nových materiálů 20%
Zpracování nových materiálů 35%
Skladování 20%
Údržba/regenerace 10%
Dokumentace 10%
Distribuce 5%

Print This Resource
Return to the map »