Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Conservarea fondului autohton de germoplasma la prun pe baza unui model experimental de caracterizare moleculara si colectie On farm

Data de început: 07/01/2014 > Data finalizării: 06/30/2016

Informaţii generale despre iniţiativa de proiect

Numele de iniţiativa de proiect: Conservarea fondului autohton de germoplasma la prun pe baza unui model experimental de caracterizare moleculara si colectie On farm
Acronim: GERMPLUM

Informaţii generale despre Organizaţia

nume: Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina veterinara Cluj-Napoca
Oraș: Cluj-Napoca
Cod Poștal: 400372
țară: Romania


Datele de contact ale persoanei responsabile de proiect / inițiativei:

nume: Doru Pamfil
Numarul de telefon: 40744779416


Descrierea proiectului/iniţiativa

Domeniile acoperite de iniţiativa de proiect:

  • Plant genetic resources (PGR)

Numărul de parteneri: 3
Scopul proiectului: Naţională
Motivația inițială pentru începerea iniţiativa de proiect: Conceptul proiectului se bazează pe caracterizarea accesiunilor autohtone de prun şi conservarea acestora on farm şi pe facilitarea accesului la informaţii referitoare la acestea (provenienţă, descriere fenotipică, caracterizare moleculară). Accesul la informaţii se va face prin intermediul unei baze de date – GERMPLUM – on-line cu acces public liber. Înfiinţarea unei colecţii private de germoplasmă este o abordare nouă care poate facilita depăşirea neajunsurilor din sistemul de cercetare românesc generate de starea financiară a staţiunilor de profil. Astfel, înfiinţarea colecţiei va avea un rol decisiv în asigurarea conservării unor soiuri autohtone de prun afectate, în ultimii ani, de eroziune şi vulnerabilitate genetică.

Categorii care descrie proiectul – categorii sunt clasate (de la 1 la 10)

Gestionarea resurselor genetice (colectare, conservarea, menținerea, regenerare, optimizarea compoziție, etc.) 1
Informații Generarea (fenotiparea, genotipare, etc.) 2
Gestionarea informații (databasing, interfațare, etc.) 3
Cercetare științifică (analiza diversitate, găsirea trăsături, etc.) 6
Promovarea utilizării (cu scopul de a potențialilor utilizatori) 5
Sensibilizarea opiniei publice (care vizează publicul larg) 4

Buget & de finanţare

Bugetul total al proiectului/iniţiativa (euro): 158907
Guvernul Naţional: 85%
Privat: 15%


Rezultatele scontate & comunicare

Rezultate

Creşterea cunoştinţelor X
Pentru a îmbunătăţi/conservarea resurselor genetice materiale X
Comunitatea ştiinţifică X
Comunitate de conservarea resurselor genetice X

Beneficiarii

Utilizatorilor de resurse genetice crescători, agricultori, industrie X

Proiect/iniţiativa de a duce la iniţierea de noi proiecte/iniţiative

– Caracterizarea fondurilor de germoplasma autohtone la alte specii horticole importante din Romania

Print This Resource
Return to the map »