Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

cikasto govedo

Datum začetka: 02/08/2000

Splošni podatki o projektu/pobudo

Ime projekta/pobude: cikasto govedo
Kratica: PRO CIKA

Splošne informacije o organizaciji

ime: Združenje rejcev avtohonega cikastega goveda v Sloveniji
Mesto: Medvode
Poštna številka: 1215
Državi: Slovenija


Kontaktne podatke osebe, odgovorne za projekt/pobudo:

ime: Dominik Cevka
spletna stran


Opis projekta/pobudo

Domene, ki so zajeti v projekt/pobudo:

  • Animal genetic resources (AnGR)

Obseg projekta: Nacionalnega
Začetna motivacija za začetek projekta/pobuda: Ohranitev edine slovenske avtohtone pasmi goveda

Kategorije, ki opisuje projekt – kategorije so razvrščeni (1 do 10)

Upravljanje genskih virov (zbiranje ohranjanja, vzdrževanja, regeneracijo, optimizirajo sestave, itd.) 2
Za vzrejo in proizvodnjo kultivarjev/pasem (vključno s predhodno plemenskih) 1
Glede ozaveščanja javnosti (namenjene javnosti) 3

Proračun & financiranja

Skupni proračun projekta/pobude (v EUR): 3000
Nacionalna vlada: 50%
Druge: 50%
Pripombe: Članarina


Pričakovani rezultati & komunikacije

Rezultatov

Za izboljšanje/ohranjanje genskih virov materialov X
Skupnosti za ohranjanje genskih virov X

Upravičenci

Končni potrošniki X
Uporabniki genskih virov, kot so rejci, kmetje, industrije X

Projekt/pobudo privede do uvedbe nadaljnjih projektov/pobud

– več pomoči

Print This Resource
Return to the map »