Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Chmelařský institut

Kontaktní údaje

Adresa: Kadaňská 2525-Žatec-438 46-Česká republika
Právní postavení: Soukromá firma 0

E-mail Webové stránky Webové stránky

Materiál

Rostlina

Obilniny Brambory
Trávy Řepy (cukrová, krmná)
Lušteniny Olejnaté plodiny
Vlákninové plodiny Réva
Zelenina Ovoce
Okrasné plodiny Modelové rostliny (arabidopsis, medicago spp, apod.)

Jiné: chmel

Mikrobiální a bezobratlých

Bakterie Vláknité houby (basidiomycetes)
Kvasinky (ascomycetes) Virus X
Kvasinky (basidiomycetes) Nematóza
Vláknité houby (ascomycetes) Mykoplazma

Druh materiálu zachována:

Moderní druhy a odrůdy Tradiční druhy a odrůdy Populace, jak se nacházejí v přírodě Jiné
X X X

Typ oddílů úložiště:

Živá sbírka nebo populace Spermie Vaječné buňky/vaječníkové tkáně/embrya Semena Tkáňové kultury Buňky Jiné
X X

Kolekce popis:

Datum zahájení sběru/populace: < 1980
Očekávané období údržby kolekce (roky): > 25
Velikost kolekce (počet plemen): 500
Evoluce velikosti kolekce (posledních 10 let): ↗ < 20%

Cíle a identita

Geografický původ materiálu v kolekci: Mezinárodní
Obyvatelstvo řízení:

  • on-farm

Cíl zachovat kolekce/počet obyvatel:

Ochrana Výzkum Pěstování Školení Zvyšování povědomí Jiné
X X X

Aktivity

Vedení

Využívání dostupných technických pokynů (např. FAO) Ano
Použití jedinečného identifikátoru Ano
Použití systému dokumentace Ne
Kolekce jako součást většího systému dokumentace

Nacionalni popis: EVIGEZ

Systém pro správu databází (dále jen “software”)

Excel

EVIGEZ

Údaje o pasech dokumentu Ano
Propojení s daty služby passport http://genbank.vurv.cz/genetic
Charakterizace data dokumentu http://www.vurv.cz/collections

Duplikování materiálu a dokumentace

Materiál: Ne
Dokumentace: Ne

Testování

Životaschopnost testování uloženého materiálu: Často
Diagnóza přítomnost škůdců a chorob nebo kontaminace: Často
Transgenu detekce: Ne
Regenerace/násobení: Často
Molekulární analýza (např. DNA sekvenování nebo otisků): Ano, ale zřídka
Vyhodnocení vlastnosti užitečné: Často

Celková životaschopnost úroveň své sbírky

Velmi dobrá:
Procento z kolekce regenerovat: 3

Podmínky skladování sbírky

  • Živá polní banka
  • In vitro banka
  • Cryo banka
  • Lyofilizovaná (LYO)

Podmínky přístupu a distribuce

Zprostředkovatelé Příjemci
Využití Standardní MTA v rámci Mezinárodní dohody o RGZ pro potraviny a zemedělství (ITPGRFA) Využití Standardní MTA v rámci Mezinárodní dohody o RGZ pro potraviny a zemedělství (ITPGRFA)

Distribuce materiálu (za rok)

Počet distribuovaných vzorků 5
Procento distribuce požadavků >75%
Počet zemí EU, v nichž jsou distribuovány vzorky 5
Počet zemí mimo EU, v nichž jsou distribuovány vzorky 1

Rozpočet a financování

Roční rozpočet pro kolekci (v eurech): 10,000 – 50,000

Zdroje financování (v %)

Národní vláda 90%
Soukromé 10%

Finanční alokace (v %)

Shromažďování a využívání nových materiálů 35%
Zpracování nových materiálů 20%
Skladování 10%
Údržba/regenerace 25%
Dokumentace 5%
Distribuce 5%

Print This Resource
Return to the map »