Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Chemický ústav SAV

Kontaktné údaje

Adresa: Dubravska cesta 9-Bratislava-84538-Slovakia
Právna forma: Verejná výskumná inštitúcia 0

Materiál

Mikrobiálne a bezstavovcov

Baktérie Vláknité huby (basidiomycetes)
Kvasinky (ascomycetes) X Vírus
Kvasinky (basidiomycetes) X Hlísty
Vláknité huby (ascomycetes) Mykoplazmy

Druh materiálu zachovať:

Moderné druhy a odrody Tradičné druhy a odrody Populácie, ako sa nachádzajú v prírode Iné
X X

Druh obchodu marerial:

Živá zbierka alebo populácia Spermie Vaječné bunky/vaječníkové tkanivá/embryá Semená Tkanivové kultúry, vrátane uchovávania pomocou kryo Bunky Iné

Collection Popis:

Dátum začatia zberu/populácie: < 1980

Cieľov a identity

Geografický pôvod materiálu v zbierke: Národný
Riadenie populácie:

 • in situ

Cieľ zachovať zbierku/populácie:

Ochrana Výskum Pestovanie Školenie Zvyšovanie povedomia Iné
X X X X

Aktivity

Riadenie

Duplicite materiálu a dokumentácie

Celková úroveň rentability vašej zbierky

Podmienky skladovania zbierky

  Podmienky prístupu a distribúcie

  Poskytovatelia Príjemcovia

  Distribúcia materiálu (ročne)

  Rozpočet a financovanie

  Zdrojov financovania (v %)

  Prideľovania (v %)

  Print This Resource
  Return to the map »