Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Bevarande Lantaskaniner

Allmän information om projektet/initiativet

Namn på projekt/initiativ: Bevarande Lantaskaniner

Allmän information om organisationen

Namn: Föreningen Gotlandskaninen
Stad: Visby
Postnummer: 621 41
Land: Sverige


Kontaktuppgifter för personen som ansvarar för projektet/initiativet:

Namn: Anders Lekander
Telefonnummer: 0498 – 21 88 91


Beskrivning av projektet/initiativet

Domäner inkluderade i projektet/initiativet:

  • Animal genetic resources (AnGR)

Antal partners: 200
Omfattningen av projektet: Land
Inledande motivation för att starta projektet/initiativet: Bevara för framtiden de gamla lantraskaninerna i Sverige, nu kallade Gotlandskanin och Mellerudskanin.

Kategorier som beskriver projektet – kategorier rangordnas (1 till 10)

Hantering av genetiska resurser (samla, bevara, behålla, regenerera, optimera sammansättningen, etc.) 1
Generera information (fenotypning, genotypning, etc.) 4
Avel och produktion av sorter / raser (inklusive för-avel) 2
Hantering av information (databaser, gränssnitt, etc.) 3
Främja användning (som syftar till potentiella användare) 5
Ökar medvetenhet bland allmänheten 6

Budget & finansiering

Totala budgeten för projektet/initiativet (euro): 35000
Andra myndigheter och byråer:80%
Privat: 20%


Förväntat resultat & kommunikation

Resultat

Öka kunskapen X
Att förbättra/bevara genetiskt resursmaterial X
Samfund för bevarande av genetiska resurser X

Förmånstagare

Användare av genetiska resurser som uppfödare, jordbrukare, industri X

Projektet/initiativet leder till andra projekt/initiativ

– Arbetet är utan slut

Print This Resource
Return to the map »