Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

AGRITEC

Kontaktní údaje

Adresa: Zemědělská 16-Šumperk-787 01-Česká republika
Právní postavení: Soukromá firma

E-mail Webové stránky

Materiál

Rostlina

Obilniny Brambory
Trávy Řepy (cukrová, krmná)
Lušteniny X Olejnaté plodiny X
Vlákninové plodiny X Réva
Zelenina Ovoce
Okrasné plodiny Modelové rostliny (arabidopsis, medicago spp, apod.)

Druh materiálu zachována:

Moderní druhy a odrůdy Tradiční druhy a odrůdy Populace, jak se nacházejí v přírodě Jiné
X X X

Typ oddílů úložiště:

Živá sbírka nebo populace Spermie Vaječné buňky/vaječníkové tkáně/embrya Semena Tkáňové kultury Buňky Jiné
X

Kolekce popis:

Datum zahájení sběru/populace: < 1980
Očekávané období údržby kolekce (roky): > 25
Velikost kolekce (počet plemen): 5118
Evoluce velikosti kolekce (posledních 10 let): =

Cíle a identita

Geografický původ materiálu v kolekci: Mezinárodní
Obyvatelstvo řízení:

  • ex situ

Cíl zachovat kolekce/počet obyvatel:

Ochrana Výzkum Pěstování Školení Zvyšování povědomí Jiné
X X X

Aktivity

Vedení

Využívání dostupných technických pokynů (např. FAO) Ne
Použití jedinečného identifikátoru Ano
Použití systému dokumentace Ano EVIGEZ
Kolekce jako součást většího systému dokumentace

Nacionalni popis: EURISCO

Evropský inventář: EURISCO

Systém pro správu databází (dále jen “software”)

Excel

Access

FoxPro

Údaje o pasech dokumentu Ano
Propojení s daty služby passport http://genbank.vurv.cz/genetic/resources/asp2/default_c.htm
Charakterizace data dokumentu http://genbank.vurv.cz/genetic/resources/asp2/default_c.htm
Data dokumentu Hodnocení http://genbank.vurv.cz/genetic/resources/asp2/default_c.htm

Duplikování materiálu a dokumentace

Materiál: Ano
Dokumentace: Ano

Testování

Životaschopnost testování uloženého materiálu: Často
Diagnóza přítomnost škůdců a chorob nebo kontaminace: Ano, ale zřídka
Transgenu detekce: Ne
Regenerace/násobení: Často
Molekulární analýza (např. DNA sekvenování nebo otisků): Ano, ale zřídka
Vyhodnocení vlastnosti užitečné: Často

Celková životaschopnost úroveň své sbírky

Dobrá: pravidelné přesevy GZ pro obnovu klíčivosti, doplňování pasportních a popisných dat
Procento z kolekce regenerovat: 4

Podmínky skladování sbírky

  • Semenná banka

Podmínky přístupu a distribuce

Zprostředkovatelé Příjemci
Využití Standardní MTA v rámci Mezinárodní dohody o RGZ pro potraviny a zemedělství (ITPGRFA) Využití Dohody o převodu materiálu (MTA)

Distribuce materiálu (za rok)

Počet distribuovaných vzorků 3
Procento distribuce požadavků 25 – 50%
Počet zemí EU, v nichž jsou distribuovány vzorky 3
Počet zemí mimo EU, v nichž jsou distribuovány vzorky 1

Rozpočet a financování

Roční rozpočet pro kolekci (v eurech): 50,000 – 250,000

Zdroje financování (v %)

Národní vláda 100%
Ostatní orgány veřejné správy a agentury 0%
Soukromé 0%
Partnerství veřejného a soukromého sektoru 0%
Ostatní 0%
Komentáře 100

Finanční alokace (v %)

Shromažďování a využívání nových materiálů 10%
Zpracování nových materiálů 25%
Skladování 15%
Údržba/regenerace 30%
Dokumentace 15%
Distribuce 5%

Print This Resource
Return to the map »