Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

ИСМПСЖ

Тип на генетични ресурси

  • Animal genetic resources (AnGR)

Данни за контакт на базата данни/инвентарна система

Име: Васил Николов
Адрес: София 1000 България
Уебсайт

Данни за контакт на ИТ мениджъра на базата данни/инвентарната система

Име: Живко Дучев
Адрес: София 1000 България
Имейл

История на базата данни/инвентарната система

Период на установяване на базата данни/инвентарната система: After 2010
Мотиви за създаването на базата данни/инвентарната система: необходимост от по- детайлна система за мониторинг на местните породи

Съдържание на базата данни/инвентарната система

Преобладаващ географския произход на материала в базата данни/инвентарната система: National
Вид управлявани колекции/популации съдържащи се в базата данни/инвентара:

  • in situ

Тип на данните, включени в базата данни/инвентара:

  • Registration
  • Passport data
  • Phenotypic data

Еволюция на броя на записите през последните 10 години: Малко увеличение

Използване на базата данни/инвентара

Средногодишен брой на потребителите в следните две групи:

Вътрешни потребители: 80
Външни потребители: 400
Честота на консултиране на потребителите с базата данни/инвентара:20-50 пъти
Еволюция на броя на потребителите през последните 10 години: Малко увеличение

Потребителски интерфейс

Опции за достъп предлагани от базата данни/инвентара:

  • Външен чрез интернет, но при ограничен достъп
  • Публичен чрез интернет

Достъпност на базата данни/инвентара на английски език: Не

Инструменти

Софтуер за управление на база данни: in house
Име на уеб сървъра на базата данни/инвентара: apache
Име на системата за управление на съдържанието на базата данни/инвентара: oracle

Print This Resource
Return to the map »