Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Институт по Растителни Генетични Ресурси

Данни за контакт

Адрес: бул. Дружба 2-Садово-4122-България
Правен статут: Обществена институция за проучване 0

Имейл

Материал

Растителна

Зърнени храни X пшеница, ечемик, овес, ръж, царевица, тритикале, просо, сорго Картофи
Тревни растения X люцерна, детелина, еспарзета, райграс, ежова главица, власатка и др. Цвекло (захар, фураж)
Бобови растения X нахут, грах, бакла, фасул, вигна, леща, лупина, фий Маслодайни растения X лен, рапица, слънчоглед, сусам, фъстъци, соя, сафлор
Влакнести растения Лозя
Зеленчуци X домати, пипер, патладжани, зелен фасул, зеле, салати, пъпеши, дини, краставици, лук и др. Плодове
Орнаментни растения X тагетис, астри, газания, перуники, мента, салвия и др. Моделни растения (arabidopsis, medicago spp, и т.н.)

Вида на материала, поддържа:

Съвременни породи и разновидности Традиционни породи и разновидности Популации в естествена среда Друг
X X X

Вид на съхранявания материал:

Жива колекция или популация Сперма Клетки от яйца/тъкан от яйчник/ембриони Семена Тъканна култура Клетки Друг
X

Описание на колекцията:

Стартова дата на колекцията/популацията: 1981 – 1990
Очакван период на поддържане на колекцията (в години): > 25
Размерът на колекцията (в брой породи): 42679
Еволюцията на размера на колекцията (за последните 10 години): =

Цели и идентичност

Географския произход на материала в колекцията: Национален
Мениджмънт на популацията:

  • ex situ
  • on-farm

Целта за поддържане на колекцията/популацията:

Консервация Проучване Размножаване Обучение Разпространение на информация Друга
X X X X X

Дейности

Управление

Използване на наличните технически насоки (например ФАО) Не
Използване на уникален идентификатор Да
Използване на система за документация Да
Колекция като част от по-голям документационна система

European inventory: http://eurisco.ecpgr.org

Система за управление на база данни (софтуер)

Excel

Access

Софтуер създаден от организацията

Документиране на паспортни данни Да
Връзка към паспортни данни http://eurisco.ecpgr.org

Дублиране на материали и документация

Материал: Частично
Документация: Да

Тестване

Тестване за надеждността на съхраняваните материали: Често
Диагностика на наличието на вредители и болести, или замърсявания: Често
Откриване на трансгени: Не
Регенерация/умножение: Често
Молекулярен анализ (например последователност на ДНК или отпечатъци): Да, но рядко
Оценка на полезни черти: Често

Общото ниво на надеждността на колекцията

Добро:
Процент на регенериране на колекцията: 2

Условия за съхранение на колекция

  • Банка от семена

Условия за достъп и разпространение

Доставчици Получатели
Използване на Стандартно СМТ по Международен указ за храните и селското стопанство Използване на Стандартно СМТ по Международен указ за храните и селското стопанство

Разпространение на материали (годишно)

Брой на разпространените проби 100
Процент на изпълнени заявки за дистрибуция >75%

Бюджет и финансиране

Годишен бюджет на колекцията (в евро): Information not available

Източници на финансиране (в %)

Национално правителство 100%

Разпределяне на бюджет (в %)

Print This Resource
Return to the map »