Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

ИАСРЖ

Данни за контакт

Адрес: Бистришко шосе 26-София-1766-България
Правен статут: държавна структура 0

Материал

Животните

Говеда X БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО, ХОЛЩАЙН, БЪЛГАРСКО КАФЯВО, КАФЯВО ГОВЕДО, АЙРШИР, ДЖЕРСЕЙ, БЪЛГАРСКО ЧЕРВЕНО, ДАТСКО ЧЕРВЕНО, БЪЛГАРСКИ СИМЕНТАЛ, СИМЕНТАЛ, МОНБЕЛИАРД, БЪЛГАРСКО РОДОПСКО, САЛЕР, ХЕРЕФОРД, ЛИМУЗИН, ШАРОЛЕ, БЛОНД Д АКИТЕН, АБЕРДИН АНГУС, РОМАНЬОЛА, КИАНИНА, МАРКИДЖАНА, ГАСКОН, КАЗАХСКО БЕЛОГЛАВО, БЪЛГАРСКО СИВО, РОДОПСКО КЪСОРОГО Яребици
Пилета Фазани
Патици Прасета
Кози Гълъби
Гъски (домашни) Пъдпъдъци
Токачки Зайци
Коне Пуйки

Друг: Биволи, Овце

Вида на материала, поддържа:

Съвременни породи и разновидности Традиционни породи и разновидности Популации в естествена среда Друг
X X

Вид на съхранявания материал:

Жива колекция или популация Сперма Клетки от яйца/тъкан от яйчник/ембриони Семена Тъканна култура Клетки Друг
X

Описание на колекцията:

Стартова дата на колекцията/популацията: < 1980
Очакван период на поддържане на колекцията (в години): > 25
Размерът на колекцията (в брой породи): 3456295
Процент на женски животни: 0%
Еволюцията на размера на колекцията (за последните 10 години): ↘ > 20%

Цели и идентичност

Географския произход на материала в колекцията: Национален
Мениджмънт на популацията:

  • ex situ

Целта за поддържане на колекцията/популацията:

Консервация Проучване Размножаване Обучение Разпространение на информация Друга
X X

Дейности

Управление

Използване на наличните технически насоки (например ФАО) Да
Използване на уникален идентификатор Да
Използване на система за документация Да
Система за управление на база данни (софтуер)

Excel

Документиране на паспортни данни Да

Дублиране на материали и документация

Материал: Да
Документация: Не

Тестване

Тестване за надеждността на съхраняваните материали: Да, но рядко
Диагностика на наличието на вредители и болести, или замърсявания: Да, но рядко
Откриване на трансгени: Не
Регенерация/умножение: Не
Молекулярен анализ (например последователност на ДНК или отпечатъци): Не
Оценка на полезни черти: Да, но рядко

Общото ниво на надеждността на колекцията

Добро:

Условия за съхранение на колекция

  • Крио банка

Условия за достъп и разпространение

Доставчици Получатели
Писмено спорузумение само в специални случаи Без писмено споразумение

Разпространение на материали (годишно)

Брой на разпространените проби 4000
Процент на изпълнени заявки за дистрибуция >75%
Брой на страни от ЕС, в които са разпространявани проби 1

Бюджет и финансиране

Източници на финансиране (в %)

Национално правителство 100%

Разпределяне на бюджет (в %)

Print This Resource
Return to the map »