Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Vojtech Holubec

Kontaktní údaje

Adresa: Drnovska 507-Praha 6-16106-Ceska Rep.
Právní postavení: Veřejný výzkumný institut 0

E-mail Webové stránky

Materiál

Rostlina

Obilniny X Brambory X
Trávy X Řepy (cukrová, krmná) X
Lušteniny X Olejnaté plodiny X
Vlákninové plodiny X Réva X
Zelenina X Ovoce X
Okrasné plodiny X Modelové rostliny (arabidopsis, medicago spp, apod.)

Jiné: plané příbuzné druhy

Druh materiálu zachována:

Moderní druhy a odrůdy Tradiční druhy a odrůdy Populace, jak se nacházejí v přírodě Jiné
X X X

Typ oddílů úložiště:

Živá sbírka nebo populace Spermie Vaječné buňky/vaječníkové tkáně/embrya Semena Tkáňové kultury Buňky Jiné
X X X

Kolekce popis:

Datum zahájení sběru/populace: < 1980
Očekávané období údržby kolekce (roky): > 25
Velikost kolekce (počet plemen): 53000
Evoluce velikosti kolekce (posledních 10 let): =

Cíle a identita

Geografický původ materiálu v kolekci: Mezinárodní
Obyvatelstvo řízení:

  • ex situ

Cíl zachovat kolekce/počet obyvatel:

Ochrana Výzkum Pěstování Školení Zvyšování povědomí Jiné
X X X X X

Aktivity

Vedení

Využívání dostupných technických pokynů (např. FAO) Ano
Použití jedinečného identifikátoru Ano
Použití systému dokumentace Ano EVIGEZ, GRIN CZECH
Kolekce jako součást většího systému dokumentace

Evropský inventář: EURISCO

Systém pro správu databází (dále jen “software”)

GRIN Global

Vlastní software

Údaje o pasech dokumentu Ano
Propojení s daty služby passport http://genbank.vurv.cz/genetic/resources/
Charakterizace data dokumentu http://genbank.vurv.cz/genetic/resources/
Data dokumentu Hodnocení http://genbank.vurv.cz/genetic/resources/

Duplikování materiálu a dokumentace

Materiál: Ano
Dokumentace: Ano

Testování

Životaschopnost testování uloženého materiálu: Ano, ale zřídka
Diagnóza přítomnost škůdců a chorob nebo kontaminace: Ne
Transgenu detekce: Ne
Regenerace/násobení: Ano, ale zřídka
Molekulární analýza (např. DNA sekvenování nebo otisků): Ano, ale zřídka
Vyhodnocení vlastnosti užitečné: Ano, ale zřídka

Celková životaschopnost úroveň své sbírky

Velmi dobrá:
Procento z kolekce regenerovat: 2

Podmínky skladování sbírky

  • Semenná banka
  • Živá polní banka
  • In vitro banka
  • Cryo banka
  • Herbářové vzorky

Podmínky přístupu a distribuce

Zprostředkovatelé Příjemci
Využití Standardní MTA v rámci Mezinárodní dohody o RGZ pro potraviny a zemedělství (ITPGRFA) Využití Standardní MTA v rámci Mezinárodní dohody o RGZ pro potraviny a zemedělství (ITPGRFA)

Distribuce materiálu (za rok)

Počet distribuovaných vzorků 4000
Procento distribuce požadavků >75%
Počet zemí EU, v nichž jsou distribuovány vzorky 30
Počet zemí mimo EU, v nichž jsou distribuovány vzorky 20

Rozpočet a financování

Roční rozpočet pro kolekci (v eurech): > 250,000

Zdroje financování (v %)

Národní vláda 100%

Finanční alokace (v %)

Shromažďování a využívání nových materiálů 5%
Zpracování nových materiálů 10%
Skladování 40%
Údržba/regenerace 30%
Dokumentace 10%
Distribuce 5%

Print This Resource
Return to the map »