Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

VGIS

Tipo genetinių išteklių

  • Animal genetic resources (AnGR)

Duomenis apie duomenų bazės/atsargų

vardas, pavadinimas: Virgilijus Urbonavičius
adresas: Marijampolė LT-68115 Lietuva
Telefono numeris: +370 607 06010
El. paštas

Kontaktiniai IT duomenų bazės valdytojas

Vardas: Inga Račkauskaitė
adresas: Marijampolė LT-68115 Lietuva
Telefono numeris: +370 686 40991
El. paštas

Duomenų bazės istorija

DB kūrimo laikotarpiu: 1991 – 2000

Duomenų bazės turinys

Vyraujantis geografinės kilmės medžiagos bazę: National
Tipo valdomų surinkimo/gyventojų bazę:

  • in situ

Bendras skaičius prisijungimus dokumentais:

  • 520

Duomenų tipas įtraukti į duomenų bazę:

  • Registration
  • Passport data
  • Phenotypic data
  • Genetic (genes, markers, sequences) data

Evoliucija įrašų skaičius per pastaruosius 10 metų: Nežymus daugėjimas

Duomenų bazės naudojimas

Vidutinis metinis vartotojų skaičius per 2 grupes

Vidaus vartotojai: 141
Išoriniams vartotojams: 530
Dažnio, kaip dažnai vartotojai yra konsultavimo DB: 20–50 kartų
Vartotojų per pastaruosius 10 metų skaičiaus kitimas: Žymus daugėjimas

Vartotojo sąsaja

Access parinktys pasiūlyti ir dB:

  • Išorinė per internetą, bet prieiga ribojama

Yra DB prieinamas anglų kalba: Taip

Įrankiai

Sąsajų tipus pasiūlyti ir dB:

  • SOAP
Print This Resource
Return to the map »