Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Kontaktni podatki

Naslov: Pivola 10-Hoče-2311-Slovenija
Pravni Status: Javna raziskovalna institucija 0

Email

Material

Rastlin

Žita Krompir
Trave Pesa (sladkorna, krmna)
Stročnice Oljnice
Predivnice Vinska trta X
Zelenjava Sadje X
Okrasne rastline Modelne rastline (arabidopsis, medicago spp itd.)

Vrsto materiala, ki vzdržuje:

Sodobne pasme in sorte Tradicionalne pasme in sorte Populacije, kot se pojavljajo v naravi Drugo
X X

Vrsta marerial store:

Živa zbirka ali populacija Sperma Jajčne celice/tkivo jajčnika/zarodki Semena Kultura tkiv, tudi zamrznjena Celice Drugo
X

Opis zbirke:

Datum začetka zbiranja/prebivalstva: 1991 – 2000
Pričakovano obdobje vzdrževanje zbirke (let): 10 – 25
Velikost zbirke (število pasem): 300
Razvoj velikost zbirke (zadnjih 10 let): =

Cilji in identitete

Geografski izvor materiala v zbirki: Nacionalnega
Populacijski management:

  • ex situ

Cilj ohranjanja zbiranje/prebivalstva:

Ohranjenost Raziskave Gojenje Usposabljanje Ozaveščanje Drugo
X X

Dejavnosti

Upravljanje

Uporabo razpoložljivih tehničnih smernic (npr. FAO) Ne
Uporaba Enolični identifikator Da
Uporaba dokumentacijski sistem Ne
Sistem za upravljanje baze podatkov (software)

Excel

Dokumenta potni list podatkov Ne

Podvajanje materiala in dokumentacije

Testiranje

Sposobnost preživetja testiranje shranjeni material: Izvajamo, vendar redko
Molekularne analize (npr. DNA zaporedja ali odvzem prstnih odtisov): Izvajamo, vendar redko
Vrednotenje koristnih lastnosti: Izvajamo, vendar redko

Splošno raven upravičenosti svoje pobiranje

Povprečna:

Pogojev shranjevanja zbirke

  • Banka živih polj
  • Živa(e) populacija(e)

Pogoji dostopa in razdeljevanja

Ponudniki Prejemnik

Distribucija materiala (letno)

Proračun in financiranje

Letni proračun za zbiranje (v EUR): < 10,000

Virov financiranja (v %)

Nacionalne vlade 100%

Financiranje dodelitve (v %)

Print This Resource
Return to the map »