Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły

Informacje ogólne o projekcie/inicjatywie

Nazwa projektu/inicjatywy: Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły

Ogólne informacje o organizacji

Miasto: 86-111 Gruczno


Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za projekt/inicjatywę:

Nazwa:
witryna internetowa


Opis projektu/inicjatywy

Dziedziny objęte projektem/inicjatywą:

  • Plant genetic resources (PGR)
  • Animal genetic resources (AnGR)
  • Forest genetic resources (FGR)

Działania, które opisuje projekt – działania w rankingu (od 1 do 10)


Budżet & finansowanie


Oczekiwane rezultaty & komunikacji

Wyniki

Beneficjenci


Print This Resource
Return to the map »