Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Technological properties and milk composition of native Danish cattle

Start dato: 11/01/2013 > Slutdato: 12/31/2014

Generelle oplysninger om projektet/initiativet

Navnet på projektet/initiativet: Technological properties and milk composition of native Danish cattle

Generelle oplysninger om organisationen

Navn: Århus Universitet
City: Tjele
Postnummer: 8830
Land: Danmark


Kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for projektet/initiativet:

Navn: Lotte Bach Larsen
Telefonnummer: +4587158049


Beskrivelse projektet/initiativet

Domæner er omfattet af projektet/initiativet:

  • Animal genetic resources (AnGR)

Antal partnere: 2
Omfanget af projektet: National
Indledende motivation for at starte projektet/initiativet: Undersøge potentialet for at udnytte mælken fra oprindelige kvægracer til produktion af specielle mejeriprodukter

Kategorier, som beskriver projektet – kategorier er rangeret (1-10)

Generering af oplysninger (fænotyper, genotypebestemmelse, osv.) 1
Videnskabelig forskning (analysere mangfoldighed, at finde træk, osv.) 2
Fremme af brug (sigter mod potentielle brugere) 3

Budget & finansiering

Samlede budget for projektet/initiativet (euro): 31000
Nationale regering: 100%


Forventede resultater & kommunikation

Resultater

Øge viden X
Videnskabelige samfund X
Genetiske ressourcer bevaring Fællesskabet X

Støttemodtagere

Brugere af genetiske ressourcer som opdrættere, landmænd, industri X

Projektet/initiativet føre til indledning af yderligere projekter/initiativer

– kræver yderligere projekter at komme til udvikling af produkter

Print This Resource
Return to the map »