Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Sobogaard (collection)

Generelle oplysninger om projektet/initiativet

Navnet på projektet/initiativet: Sobogaard (collection)

Generelle oplysninger om organisationen

City: søbogaard aps, Kimmerslevvej 11, 4140 Borup, Voldsgårdsvej 36, 7400 Herning


Kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for projektet/initiativet:

Navn:
websted


Beskrivelse projektet/initiativet

Domæner er omfattet af projektet/initiativet:

  • Plant genetic resources (PGR)
  • Animal genetic resources (AnGR)

Kategorier, som beskriver projektet – kategorier er rangeret (1-10)


Budget & finansiering


Forventede resultater & kommunikation

Resultater

Støttemodtagere


Print This Resource
Return to the map »