Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

OSEVA PRO Ltd. Research Institute of Oilseed Crops (OSEVA-OPAVA)

Obecné informace o iniciativě projektu /

Název projektu/iniciativy: OSEVA PRO Ltd. Research Institute of Oilseed Crops (OSEVA-OPAVA)

Obecné informace o organizaci

Město: 671 24 VRBOVEC 274


Kontaktní údaje osoby odpovědné za projekt/iniciativu:

Jméno:
webové stránky


Popis projektu/iniciativa

Domény, které projekt/iniciativa:

  • Plant genetic resources (PGR)

Kategorie, které popisuje projekt – kategorie jsou řazeny (1 až 10)


Rozpočet & financování


Očekávaných výsledků & komunikace

Výsledky

Příjemci podpory


Print This Resource
Return to the map »