Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

není

Druh genetických zdrojů

  • Animal genetic resources (AnGR)

Kontaktní údaje databáze/zásoby

Jméno: Věra Mátlová
adresa: Praha 104 00 Česká Republika
Telefonní číslo: +420 267 009 684
E-mail webové stránky

Kontaktní údaje IT správce databáze

Historie Database

Období usazování DB: 1991 – 2000
Motivace pro vytvoření DB: evidence chovů a zvířat podporovaných v Národním programu uchování a využívání genetických zdrojů zvířat

Obsah databáze

Převládající geografický původ materiálu v DB: National
Typ spravovaného kolekce/populace v DB:

  • on-farm

Typ dat v databázi:

  • Registration
  • Passport data
  • inventarizace kryokonzervovaného materiálu

Vývoj počtu záznamů v průběhu posledních 10 let: Malý nárůst

využití Database

Průměrný roční počet uživatelů přes 2 skupinami

Uživatelské rozhraní

Nástroje

Print This Resource
Return to the map »