Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Nacionalna banka biljnih gena – Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj – Radna skupina žitarice i kukuruz

Datum početka: 05/05/2014 > Datum završetka: 05/05/2016

Opće informacije o projektu / inicijative

Naziv projekta / inicijative: Nacionalna banka biljnih gena – Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj – Radna skupina žitarice i kukuruz

Opće informacije o organizaciji

Ime: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku
Grad: Zagreb
Post Code: 10000
zemlja: Hrvatska


Kontakt detalji osobe odgovorne za projekt / inicijativa:

Ime: Hrvoje Šarčević


Opis projekta / inicijative

Domene pokriveno projektom / inicijative:

  • Plant genetic resources (PGR)

Broj partnera: 13
Opseg projekta: nacionalno
Inicijalni poticaj za pokretanje projekta / inicijative: Očuvanje genetskih resursa i genetske raznolikosti. 11. Koliki je ukupan budžet projekta/inicijative? (u eurima) 15000 eura u 2014. godini

Kategorije koji opisuje projekt – Kategorije su rangirani (1-10)

Upravljanje genetske resurse (skupljanje, čuvanje, održavanje, regeneraciju, optimizirati sastav, itd) 1
Generiranje informacija (fenotipiranje, genotipizacija, itd) 2

Proračun i financiranje

Ukupni proračun projekta / inicijative (eura): 15000
Nacionalna Vlada: 100%


Očekivani ishodi i komunikacije

Ishodi

povećanje znanja X
Za poboljšanje / očuvanje genetskih resursa materijale X
Znanstvena zajednica X
Genetski resursi očuvanje zajednice X

Korisnici

Korisnici genetskih resursa, kao što su uzgajivači, poljoprivrednike, industrije X

Projekt / Inicijativa dovesti do pokretanja daljnjih projekata / inicijativa

– Sakupljene genetske resurse trebalo bi bolje proučiti (fenotipizacija i genotipizacija)

Print This Resource
Return to the map »