Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Jordbruksverket

Kontaktuppgifter

Adress: 55182 Jönköping–55182-Sverige
Juridisk Status: Statligt verk 0

E-post

Material

Djur

Nötkreatur X Fjällras Rapphöna
Kyckling Fasan
Anka Gris
Get Duva
Gås (tam) Vaktel
Pärlhöns Kanin
Häst Kalkon

Typ av material som bevaras:

Moderna raser och sorter Traditionella raser och sorter Populationer som inträffar i naturen Övrigt
X

Typ av förvarat material:

Levande samling eller population Sperma Äggceller / äggstocksvävnad / embryon Säd Vävnadskultur Celler Övrigt
X

Beskrivning av samlingen:

Startdatum för samlingen/populationen: 1991 – 2000
Förväntad underhållsperiod för samlingen (år): > 25
Storlek på samlingen (antal raser): 1
Andel hondjur: 0%

Mål och identitet

Geografiskt ursprung i samlingen: Regionalt
Målet med bevarandet av samlingen/populationen:

Konservering Forskning Uppfödning Träning Kunskapsspridning Övrigt (vänligen specificera)
X X X

Verksamhet

Förvaltning/bevarande

Användning av tillgängliga tekniska riktlinjer (t.ex. FAO) Nej
Användningen av unika identifierare Ja
Användning av ett dokumentationssystem Ja Stambok
Databashanteringssystem (programvara)

Egen tillverkade

Dokumentpassuppgifter Ja

Kopiering av material och dokumentering

Material: Nej
Dokumentering:Ja

Testning:

Viabilitetstestning av lagrade materialet: Ja, men sällan

Övergripande viabilitetsnivå av din samling

Mycket bra: Fryst tjursperma har stor lagringssäkerhet

Lagringsförhållanden för samlingen

  • Cryo bank

Åtkomst och distribution

Leverantörer Mottagare
Inget skriftligt avtal Inget skriftligt avtal

Distribution av material (per år)

Budget och finansiering

Årlig budget för samling (i euro): Information not available

Finansieringskällor (i %)

Regeringen 50%
Privat 50%

Fördelning av finansieringen (i %)

Print This Resource
Return to the map »