Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

IVE

Данни за контакт

Адрес: -Pleven-5800-Bulgaria
Правен статут: Обществена институция за проучване 0

Материал

Растителна

Зърнени храни Картофи
Тревни растения Цвекло (захар, фураж)
Бобови растения Маслодайни растения
Влакнести растения Лозя X
Зеленчуци Плодове
Орнаментни растения Моделни растения (arabidopsis, medicago spp, и т.н.)

Микробни и безгръбначни

Бактерии X Нишковидни гъби (Basidiomycetes)
Дрожди (Ascomycetes) Вируси
Дрожди (Basidiomycetes) Кръгли червеи
Нишковидни гъби (Ascomycetes) Микоплазми

Вида на материала, поддържа:

Съвременни породи и разновидности Традиционни породи и разновидности Популации в естествена среда Друг
X X

Вид на съхранявания материал:

Жива колекция или популация Сперма Клетки от яйца/тъкан от яйчник/ембриони Семена Тъканна култура Клетки Друг
X X

Описание на колекцията:

Стартова дата на колекцията/популацията: < 1980
Очакван период на поддържане на колекцията (в години): > 25
Размерът на колекцията (в брой породи): 2500
Еволюцията на размера на колекцията (за последните 10 години): ↘ > 20%

Цели и идентичност

Географския произход на материала в колекцията: Национален
Мениджмънт на популацията:

  • on-farm

Целта за поддържане на колекцията/популацията:

Консервация Проучване Размножаване Обучение Разпространение на информация Друга
X X X X X

Дейности

Управление

Дублиране на материали и документация

Тестване

Тестване за надеждността на съхраняваните материали: Да, но рядко
Диагностика на наличието на вредители и болести, или замърсявания: Да, но рядко
Откриване на трансгени: Не
Регенерация/умножение: Да, но рядко
Молекулярен анализ (например последователност на ДНК или отпечатъци): Да, но рядко
Оценка на полезни черти: Да, но рядко

Общото ниво на надеждността на колекцията

Средно:

Условия за съхранение на колекция

  • Жива популация
  • Инвитро банка
  • Крио банка
  • ДНК банка

Условия за достъп и разпространение

Доставчици Получатели

Разпространение на материали (годишно)

Бюджет и финансиране

Годишен бюджет на колекцията (в евро): 10,000 – 50,000

Източници на финансиране (в %)

Разпределяне на бюджет (в %)

Print This Resource
Return to the map »