Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Højprotein ærter med høj resistens

Start dato: 06/19/2014

Generelle oplysninger om projektet/initiativet

Navnet på projektet/initiativet: Højprotein ærter med høj resistens

Generelle oplysninger om organisationen

Navn: Københavns Universitet
Postnummer: 1871
Land: Danmark


Kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for projektet/initiativet:

Navn: Gert Poulsen
Telefonnummer: +4530264220


Beskrivelse projektet/initiativet

Domæner er omfattet af projektet/initiativet:

  • Plant genetic resources (PGR)

Antal partnere: 2
Omfanget af projektet: Regional
Indledende motivation for at starte projektet/initiativet: Fødevareforsyning, erstatte importeret soja, økologisk produktion, planteforædling

Kategorier, som beskriver projektet – kategorier er rangeret (1-10)

Administration af genetiske ressourcer (indsamling, bevarelse, vedligeholdelse, regenerere, optimere sammensætning, osv.) 2
Avl og produktion af kultivarer/racer (herunder præ avl) 1
Videnskabelig forskning (analysere mangfoldighed, at finde træk, osv.) 3

Budget & finansiering


Forventede resultater & kommunikation

Resultater

At forbedre/conserve genetiske ressourcematerialer X

Støttemodtagere

Brugere af genetiske ressourcer som opdrættere, landmænd, industri X

Projektet/initiativet føre til indledning af yderligere projekter/initiativer

Print This Resource
Return to the map »