Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Hilde Nybom

Kontaktuppgifter

Adress: Fjälkestadsvägen 459-Kristianstad-29194-Sverige
Juridisk Status: Offentlig forskningsinstitution 0

E-post Hemsida

Material

Växt

Spannmål Potatis
Gräs Betor (socker, foder)
Baljväxter Oljeväxter
Fiber grödor Vinrankor
Grönsaker Frukter X se latinska namn fråga 5
Dekorativa grödor Modell växter (Arabidopsis, Medicago spp, etc.)

 

Typ av material som bevaras:

 

Moderna raser och sorter Traditionella raser och sorter Populationer som inträffar i naturen Övrigt
X X

 

Typ av förvarat material:

Levande samling eller population Sperma Äggceller / äggstocksvävnad / embryon Säd Vävnadskultur Celler Övrigt
X

 

Beskrivning av samlingen:

Startdatum för samlingen/populationen: < 1980
Förväntad underhållsperiod för samlingen (år): < 10
Storlek på samlingen (antal raser): 1500
Utveckling av storleken på samlingen (senaste 10 åren): ↘ > 20%

Mål och identitet

Geografiskt ursprung i samlingen: Internationellt
Förvaltning/bevarande av populationen

  • ex situ

Målet med bevarandet av samlingen/populationen:

Konservering Forskning Uppfödning Träning Kunskapsspridning Övrigt (vänligen specificera)
X X

Verksamhet

Förvaltning/bevarande

Användning av tillgängliga tekniska riktlinjer (t.ex. FAO) Nej
Användningen av unika identifierare Nej
Användning av ett dokumentationssystem Ja excellistor etc
Databashanteringssystem (programvara) Excel
Dokumentpassuppgifter Nej

 

Kopiering av material och dokumentering

Material: Nej
Dokumentering:Nej

Testning:

Viabilitetstestning av lagrade materialet: Nej
Diagnos av förekomsten av skadegörare och sjukdomar, eller föroreningar: Nej
Upptäckt av transgen: Nej
Förnyelse/multiplikation: Ja, men sällan
Molekylär analys (e.g. DNA sekvensering eller fingeravtryck): Ja, men sällan
Utvärdering av användbara egenskaper: Ja, men sällan

Övergripande viabilitetsnivå av din samling

Medel: Träd är långlivade organismer och klarar sig hyggligt även med dåliga resurser, jordgubbrna håller däremot på att dö ut
Procent av samlingen som regenereras: 2

Lagringsförhållanden för samlingen

  • Levande fältbank

Åtkomst och distribution

Leverantörer Mottagare

Distribution av material (per år)

Antal distribuerade prover 10
Procent av materialdistributionsförfrågningar som uppfylls <10%
Antalet EU-länder där prover är utdelade 10

Budget och finansiering

Årlig budget för samling (i euro): 10,000 – 50,000

Finansieringskällor (i %)

Andra myndigheter och byråer 100%

Fördelning av finansieringen (i %)

Print This Resource
Return to the map »