Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Genopdagelse af de gamle bælgfrugter – og deres kulinariske og ernæringsmæssige værdi

Start dato: 01/01/2012 > Slutdato: 06/15/2015

Generelle oplysninger om projektet/initiativet

Navnet på projektet/initiativet: Genopdagelse af de gamle bælgfrugter – og deres kulinariske og ernæringsmæssige værdi

Generelle oplysninger om organisationen

Navn: Foreningen Frøsamlerne
City: Tjele
Postnummer: 8830
Land: DK


Kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for projektet/initiativet:

Navn: Lila Towle
Telefonnummer: +4598544462
websted


Beskrivelse projektet/initiativet

Domæner er omfattet af projektet/initiativet:

  • Plant genetic resources (PGR)

Antal partnere: 10
Omfanget af projektet: National
Indledende motivation for at starte projektet/initiativet: Foreningen har en primær samling af PGR fra private kilder og ønskede at få disse sorter opformeret, beskrevet, afprøvet, registreret i Nordisk Genbank (i de tilfælde hvor vi ikke allerede har doneret) og om muligt taget i brug i dyrkning, salg som bevaringssorter, og på markedet til konsum. Det er også et led i vor formidling af PGR som helhed.

Kategorier, som beskriver projektet – kategorier er rangeret (1-10)

Administration af genetiske ressourcer (indsamling, bevarelse, vedligeholdelse, regenerere, optimere sammensætning, osv.) 1
Administration af oplysninger (databasing, en grænseflade, osv.) 2
Videnskabelig forskning (analysere mangfoldighed, at finde træk, osv.) 3
Fremme af brug (sigter mod potentielle brugere) 4
Oplysning af offentligheden (sigter mod den brede offentlighed) 5

Budget & finansiering

Samlede budget for projektet/initiativet (euro): 87000
Nationale regering: 100%
Kommentarer: Udgifterne 100% finansieret under Landdistriktsprogram, dvs. også EU funding.


Forventede resultater & kommunikation

Resultater

Øge viden X
At forbedre/conserve genetiske ressourcematerialer X
Videnskabelige samfund X
Genetiske ressourcer bevaring Fællesskabet X

Andre:
at føre PGR på markedet

Støttemodtagere

Endelige forbrugere X
Brugere af genetiske ressourcer som opdrættere, landmænd, industri X

Projektet/initiativet føre til indledning af yderligere projekter/initiativer

– Andre (AgroTech + Årstiderne, Svanholm m.fl.)søger nu GUDP finansiering til markforsøg, vurdering og afprøvning til konsum, som vi som NGO ikke kan varetage.

Print This Resource
Return to the map »