Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Föreningen Gotlandskaninen

Kontaktuppgifter

Adress: Lummelundsväg 24-VISBY-S 621 41-Sverige
Juridisk Status: Förening eller stiftelse 0

E-post

Material

Djur

Nötkreatur Rapphöna
Kyckling Fasan
Anka Gris
Get Duva
Gås (tam) Vaktel
Pärlhöns Kanin X Gotlandskanin, Mellerudskanin
Häst Kalkon

Typ av material som bevaras:

Moderna raser och sorter Traditionella raser och sorter Populationer som inträffar i naturen Övrigt
X

Typ av förvarat material:

Levande samling eller population Sperma Äggceller / äggstocksvävnad / embryon Säd Vävnadskultur Celler Övrigt
X

Beskrivning av samlingen:

Startdatum för samlingen/populationen: 1991 – 2000
Förväntad underhållsperiod för samlingen (år): > 25
Storlek på samlingen (antal raser): 2
Andel hondjur: 60%
Utveckling av storleken på samlingen (senaste 10 åren): ↗ < 20%

Mål och identitet

Geografiskt ursprung i samlingen: Regionalt
Förvaltning/bevarande av populationen

  • ex situ

Målet med bevarandet av samlingen/populationen:

Konservering Forskning Uppfödning Träning Kunskapsspridning Övrigt (vänligen specificera)
X

Verksamhet

Förvaltning/bevarande

Användning av tillgängliga tekniska riktlinjer (t.ex. FAO) Nej
Användningen av unika identifierare Nej
Användning av ett dokumentationssystem Ja Rasregister
Samling som en del av ett större dokumentationssystem

Wykaz krajowy: Jordbruksverket

Databashanteringssystem (programvara)

Excel

Dokumentpassuppgifter Nej

Kopiering av material och dokumentering

Material: Nej
Dokumentering:Ja

Testning:

Viabilitetstestning av lagrade materialet: Nej
Diagnos av förekomsten av skadegörare och sjukdomar, eller föroreningar: Ja, men sällan
Utvärdering av användbara egenskaper: Ja, men sällan

Övergripande viabilitetsnivå av din samling

Bra:

Lagringsförhållanden för samlingen

  • Levande population(er)

Åtkomst och distribution

Leverantörer Mottagare
Annat skriftligt avtal Annat skriftligt avtal

Distribution av material (per år)

Antal distribuerade prover 50
Procent av materialdistributionsförfrågningar som uppfylls >75%
Antalet EU-länder där prover är utdelade 2

Budget och finansiering

Årlig budget för samling (i euro): 10,000 – 50,000

Finansieringskällor (i %)

Andra myndigheter och byråer 100%

Fördelning av finansieringen (i %)

Underhåll/regenerering 70%
Dokumentering 15%
Distribution 15%

Print This Resource
Return to the map »