Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Czech Scientific Society for Mycology

Obecné informace o iniciativě projektu /

Název projektu/iniciativy: Czech Scientific Society for Mycology

Obecné informace o organizaci

Město: CZ – 111 21 Praha 1


Kontaktní údaje osoby odpovědné za projekt/iniciativu:

Jméno:
webové stránky


Popis projektu/iniciativa

Domény, které projekt/iniciativa:

  • Microbial and Invertebrate genetic resources (MIGR)

Kategorie, které popisuje projekt – kategorie jsou řazeny (1 až 10)


Rozpočet & financování


Očekávaných výsledků & komunikace

Výsledky

Příjemci podpory


Print This Resource
Return to the map »