Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Bulgarian Mycological Society

Обща информация за проекта/инициативата

Име на проекта/инициативата: Bulgarian Mycological Society

Обща информация за организацията


Данни за контакт на лицето, отговорно за проекта/инициативата:

Име:
Уебсайт


Описание на проекта/инициативата

Области, обхванати от проекта/инициативата:

  • Microbial and Invertebrate genetic resources (MIGR)

Категории, които описват проекта (степенувани от 1 до 10)


Бюджет & финансиране


Очаквани резултати & комуникация

Резултати

Бенефициенти


Print This Resource
Return to the map »