Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Biotekniken i växtodlingen

Startdatum: 01/15/2014 > Slutdatum: 12/31/2015

Allmän information om projektet/initiativet

Namn på projekt/initiativ: Biotekniken i växtodlingen

Allmän information om organisationen

Namn: Kungl Skogs- och Lantbruksakademien
Stad: Stockholm
Postnummer: 113 86
Land: Stockholm


Kontaktuppgifter för personen som ansvarar för projektet/initiativet:

Namn: Anders Nilsson
Telefonnummer: +46 40 415174


Beskrivning av projektet/initiativet

Domäner inkluderade i projektet/initiativet:

  • Plant genetic resources (PGR)

Antal partners: 12
Omfattningen av projektet: Land
Inledande motivation för att starta projektet/initiativet: i Projektet deltar 12 ledamöter i KSLA med högst varierande inställning till användning av bioteknik i växtodlingen. Syftet är att öka förståelse om hur och varför inställningen till gentekniken varierar

Kategorier som beskriver projektet – kategorier rangordnas (1 till 10)

Juridiska / policy frågor (förbättrad tillgång, ABS, etc.) 1
Främja användning (som syftar till potentiella användare) 2
Ökar medvetenhet bland allmänheten 3

Budget & finansiering

Totala budgeten för projektet/initiativet (euro): 30000
Andra myndigheter och byråer:35%
Privat: 65%


Förväntat resultat & kommunikation

Resultat

Öka kunskapen X
Forskarsamfundet X

Annat:
ökad förståelse

Förmånstagare

Beslutsfattare X
Användare av genetiska resurser som uppfödare, jordbrukare, industri X

Projektet/initiativet leder till andra projekt/initiativ

Print This Resource
Return to the map »