Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Bank Patogenów Roślin i Badania ich Bioróżnorodności, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Dane kontaktowe

Adres: Władysława Węgorka 20-Poznań-60-318-Polska
Status prawny: Publiczna instytucja badawcza 0

Adres e-mail

Materiał

Drobnoustrojów i bezkręgowców

Bakterie X Grzyby nitkowate (Basidiomycetes) X
Drożdże (Ascomycetes) X Wirusy
Drożdże (Basidiomycetes) X Nicienie
Grzyby nitkowate (Ascomycetes) X Mykoplazmy

Rodzaj konserwowanego materiału

Nowoczesne rasy i odmiany Tradycyjne rasy i odmiany Populacje Inne
X

Rodzaj przetrzymywanego materiału:

Zbiór lub populacja żywych organizmów Plemniki Komórki jajowe Nasiona Hodowla tkankowa Komórki Inne
X

Opis zbioru:

Data rozpoczęcia zbioru/populacji:1991 – 2000
Przewidywany okres konserwacji zbiorów (lata): > 25
Wielkość zbioru (liczba ras): 1900
Kształtowanie się wielkości zbioru (ostatnie 10 lat): ↗ < 20%

Cele i tożsamość

Geograficzne pochodzenie materiału w kolekcji: Krajowe
Zarządzanie populacji:

  • ex situ

Cel utrzymania zbioru/populacji:

Ochrona Badania Hodowla Szkolenia Podnoszenie poziomu świadomości Inne
X X X X X

Działalność

Zarządzanie

Wykorzystanie dostępnych wytycznych technicznych (np. FAO) Nie
Wykorzystanie unikatowego identyfikator Tak
Wykorzystanie dokumentacji systemu Tak baza internetowa
System zarządzania bazami danych (oprogramowanie)

Oprogramowanie własne

Dokumentacja danych paszportowych Tak
Dokumentacja charakterystycznych danych http://bankpat.expertus.com.pl/search/?lang=pol

Powielanie materiałów i dokumentacji

Materiał: Nie
Dokumentacja: Nie

Badania

Rentowność analizy przechowywanego materiału: Często
Diagnoza występowania szkodników i chorób lub skażenia: Często
Wykrywanie transgenu: Nie
Regeneracja/rozmnażanie: Często
Analiza molekularna (np. sekwencjonowanie DNA lub pobieranie odcisków palców): Tak, ale rzadko
Ocena przydatnych cech: Tak, ale rzadko

Ogólny poziom rentowności Państwa kolekcji

Bardzo dobra: Izolaty są bardzo czyste mikrobiologicznie i przechowywane/konserwowane przynajmniej 2 metodami, ściśle dopasowanymi do gatunku organizmu.
Procent kolekcji regenerowanej (rocznie):4

Warunki przechowywania kolekcji

  • Żywa populacja lub populacje
  • Kriobank
  • Liofilizacja (LYO)

Warunki dostępu i dystrybucji

Dostawcy Odbiorcy
Inne umowy pisemne Inne umowy pisemne

Dystrybucja materiału (rocznie)

Liczba rozproszonych próbek 40
Procent zrealizowanych wniosków >75%
Liczba krajów UE, w których próbki są dystrybuowane 2

Budżet i finansowanie

Roczny budżet dla zbioru (w euro): Information not available

Źródła finansowania (w %)

Rząd 100%

Podział finansowania (w %)

Print This Resource
Return to the map »