Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Bank Patogenów Roślin i Badania ich Bioróżnorodności, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Dane kontaktowe

Adres: Władysława Węgorka 20-Poznań-60-318-Polska
Status prawny: Publiczna instytucja badawcza 0

Adres e-mail

Materiał

Drobnoustrojów i bezkręgowców

Bakterie X Grzyby nitkowate (Basidiomycetes) X
Drożdże (Ascomycetes) X Wirusy
Drożdże (Basidiomycetes) X Nicienie
Grzyby nitkowate (Ascomycetes) X Mykoplazmy

Rodzaj konserwowanego materiału

Nowoczesne rasy i odmiany Tradycyjne rasy i odmiany Populacje Inne
X

Rodzaj przetrzymywanego materiału:

Zbiór lub populacja żywych organizmów Plemniki Komórki jajowe Nasiona Hodowla tkankowa Komórki Inne
X

Opis zbioru:

Data rozpoczęcia zbioru/populacji:1991 – 2000
Przewidywany okres konserwacji zbiorów (lata): > 25
Wielkość zbioru (liczba ras): 1900
Kształtowanie się wielkości zbioru (ostatnie 10 lat): ↗ < 20%

Cele i tożsamość

Geograficzne pochodzenie materiału w kolekcji: National
Zarządzanie populacji:

  • ex situ

Cel utrzymania zbioru/populacji:

Ochrona Badania Hodowla Szkolenia Podnoszenie poziomu świadomości Inne
X X X X X

Działalność

Zarządzanie

Wykorzystanie dostępnych wytycznych technicznych (np. FAO) No
Wykorzystanie unikatowego identyfikator Yes
Wykorzystanie dokumentacji systemu Yes baza internetowa
System zarządzania bazami danych (oprogramowanie)

In-house-built

Dokumentacja danych paszportowych Yes
Dokumentacja charakterystycznych danych http://bankpat.expertus.com.pl/search/?lang=pol

Powielanie materiałów i dokumentacji

Materiał: No
Dokumentacja: No

Badania

Rentowność analizy przechowywanego materiału: Frequently
Diagnoza występowania szkodników i chorób lub skażenia: Frequently
Wykrywanie transgenu: No
Regeneracja/rozmnażanie: Frequently
Analiza molekularna (np. sekwencjonowanie DNA lub pobieranie odcisków palców): Yes, but rarely
Ocena przydatnych cech: Yes, but rarely

Ogólny poziom rentowności Państwa kolekcji

Very good: Izolaty są bardzo czyste mikrobiologicznie i przechowywane/konserwowane przynajmniej 2 metodami, ściśle dopasowanymi do gatunku organizmu.
Procent kolekcji regenerowanej (rocznie):4

Warunki przechowywania kolekcji

  • Living population(s)
  • Cryo bank
  • Lyophilised (LYO)

Warunki dostępu i dystrybucji

Dostawcy Odbiorcy
Other written agreement Other written agreement

Dystrybucja materiału (rocznie)

Liczba rozproszonych próbek 40
Procent zrealizowanych wniosków >75%
Liczba krajów UE, w których próbki są dystrybuowane 2

Budżet i finansowanie

Roczny budżet dla zbioru (w euro): Information not available

Źródła finansowania (w %)

Rząd 100%

Podział finansowania (w %)

Print This Resource
Return to the map »