Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Association of old Danish livestock breeds (gene bank)

Generelle oplysninger om projektet/initiativet

Navnet på projektet/initiativet: Association of old Danish livestock breeds (gene bank)

Generelle oplysninger om organisationen

City: ODLB, c/o Lilli Jensen, Hjortekaerbakken 30, DK-2800 Kgs. Lyngby


Kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for projektet/initiativet:

Navn:
websted


Beskrivelse projektet/initiativet

Domæner er omfattet af projektet/initiativet:

  • Animal genetic resources (AnGR)

Kategorier, som beskriver projektet – kategorier er rangeret (1-10)


Budget & finansiering


Forventede resultater & kommunikation

Resultater

Støttemodtagere


Print This Resource
Return to the map »