Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Argotti Botanic Gardens

Id-dettalji tal-kuntatt

Indirizz: (University of Malta Section)Triq Vincenzo Bugeja-Floriana-n/a-Malta
L-istatus legali: Part of University 0

Indirizz elettroniku Il-websajt

Materjal

Tal-pjanti

Ċereali Patata
Ħxejjex X such as Arundo, Brachypodium, Festuca Pitravi (zokkor, għalf)
Legumi X such as Coronilla Għelejjel taż-żejt
Għelejjel tal-fibra Dielja
Ħaxix Frott
Għelejjel ornamentali X Such as Jasminium, Farfugium, Osteospermum Pjanti mudell (arabidopsis, medicago spp, eċċ.) X such as Medicago arborea

Oħrajn: Aquatic plants such as Lotus, salvinia

Tal-foresti

Abies Acer Alnus
Betula Castanea Carpinus
Cedrus X Fagus Fraxinus X
Larix Picea Pinus X
Populus X Prunus X Pseudotsuga
Quercus X Robinia X Tilia
Other conifers

 

Tip ta ‘ materjal miżmum:

 

Razez u varjetajiet moderni Razez u varjetajiet tradizzjonali Popolazzjonijiet Oħrajn
X

 

Tip ta ‘ maħżen ta ‘ l-marerial:

Ġabra jew popolazzjoni ħajja Sperma Ċelloli tal-bajd/tessut tal-ovarji/embrijuni Żrieragħ Kultura tat-tessut, inkluż krijopreservat Ċelloli Ieħor
X X

 

Deskrizzjoni ta ‘ ġbir:

Id-data tal-bidu tal-ġbir/popolazzjoni: < 1980
L-perjodu mistenni ta ‘ manutenzjoni tal-ġbir (snin): > 25
Id-daqs tal-ġbir (numru ta ‘ razez): 1000
L-evoluzzjoni tad-daqs tal-ġbir (aħħar 10 snin): =

L-għanijiet u l-identità

L-oriġini ġeografika tal-materjal fil-ġbir: International
Amministrazzjoni tal-popolazzjoni:

  • ex situ

L-għan taż-żamma tal-ġbir/popolazzjoni:

Konservazzjoni Riċerka Tnissil Taħriġ Sensibilizzazzjoni Ieħor
X X X X

L-attivitajiet

L-amministrazzjoni

Użu ta ‘ linji-gwida tekniċi disponibbli (e.g. FAO) No
Użu ta ‘ l-identifikatur uniku Yes
Użu ta ‘ sistema ta ‘ dokumentazzjoni Yes database
Sistema ta ‘ amministrazzjoni tad-database (softwer) Excel
Informazzjoni passaport dokument No

 

Duplikazzjoni ta ‘ materjal u dokumentazzjoni

Materjal: No
Id-dokumentazzjoni: No

L-ittestjar

Vijabilità ittestjar ta ‘ materjal maħżun: Yes, but rarely
Dijanjosi tal-preżenza ta ‘ pesti u mard, jew kontaminazzjonijiet li: Frequently
Sejbien ta ‘ transġene: No
Riġenerazzjoni/multiplikazzjoni: Frequently
Analiżi molekulari (e.g. DNA tissekwenza jew impronti): No
Evalwazzjoni tal-karatteristiċi utli: Yes, but rarely

Il-livell globali ta ‘ vijabilità tal-ġabra tiegħek

Good: It is basically a living collection but there are only few specimens of the different species
Persentaġġ tal-ġbir riġenerata: 4

Kondizzjonijiet tal-ħażna tal-ġbir

  • Seed bank
  • Living population(s)
  • Herbarium samples

Kondizzjonijiet ta ‘ aċċess u d-distribuzzjoni

Fornituri Dawk li jirċievu
Written agreement only in special cases Written agreement only in special cases

Distribuzzjoni ta ‘ materjal (kull sena)

In-numru ta ‘ kampjuni mifruxa 150
Perċentwal tat-talbiet ta ‘ distribuzzjoni 50 – 75%

Estimi u finanzjament

L-estimi annwali għall-ġbir (f’euro): < 10,000

Sorsi ta ‘ finanzjament (f ‘ %)

Gvern nazzjonali 100%
Kummenti from University budget and EU and National projects

Allokazzjoni ta ‘ fondi (f ‘ %)

Print This Resource
Return to the map »