Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Arboretum and Institute of Physiography in Bolestraszyce

Informacje ogólne o projekcie/inicjatywie

Nazwa projektu/inicjatywy: Arboretum and Institute of Physiography in Bolestraszyce

Ogólne informacje o organizacji

Miasto: 37-700 Przemyśl


Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za projekt/inicjatywę:

Nazwa:
witryna internetowa


Opis projektu/inicjatywy

Dziedziny objęte projektem/inicjatywą:

  • Animal genetic resources (AnGR)

Działania, które opisuje projekt – działania w rankingu (od 1 do 10)


Budżet & finansowanie


Oczekiwane rezultaty & komunikacji

Wyniki

Beneficjenci


Print This Resource
Return to the map »